Obert el procediment d’avaluació del professorat de la Universitat de València

  • Press Office
  • January 9th, 2020
 
Imatge d'una aula de la Universitat.
Imatge d'una aula de la Universitat.

Aquesta setmana s’inicia el procediment d’avaluació del professorat de la Universitat de València, d'acord amb el ‘Manual per a l’Avaluació de l’activitat docent del professorat’ (Programa DOCENTIA) aprovat per Acord del Consell de Govern ACGUV 229/2019 de 17 de desembre. Aquest procediment té com a principal objectiu contribuir a la millora de la docència a la Universitat.

Tot el professorat haurà d'avaluar-se cada cinc anys. Així doncs, en aquesta convocatòria haurà d'avaluar-se el professorat en actiu que haja complert a 31 de desembre de 2019 el cinquè any des de la seua incorporació a la Universitat de València com a PDI contractat o funcionari, o que tinga a eixa data una antiguitat que siga múltiple de cinc anys. Aquest professorat rebrà una comunicació de la Unitat de Qualitat on s’indique l’inici del procediment. També podrà sol·licitar l’avaluació per un període inferior a cinc anys el professorat que es trobe en un procés d’acreditació, selecció o promoció, a l’únic efecte d’obtenir un certificat informatiu.

Des del 9 de gener al 6 de febrer de 2020 el professorat que ha d’avaluar-se podrà accedir a l’aplicació SysDocentia per a revisar i completar la informació procedent de les bases de dades. A més a més, haurà de fer un autoinforme en el qual valorarà de forma global les dimensions de la seua activitat docent i farà una reflexió enfocada a la millora.

Podeu trobar més informació en l'anunci publicat al Tauler d'Anuncis de l' Universitat de València i la web de la Unitat de Qualitat (http://links.uv.es/uq/DOCENTIA)

File in: Qualitat
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy