Departments

NameAddress Phone/FaxWebsite/Email
AccountancyTarongers Campus
Edifici Departamental Oriental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 828 280
Fax: +34 963 828 287
http://www.uv.es/comptabilitat
dep.comptabilitat@uv.es
Administrative and Procedural LawTarongers Campus
Edifici Departamental Occidental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: Administrative Law: +34 963 828 104
Tel.: Procedural Law: +34 963 828 102
Fax: Administrative: +34 963 828 106 / Procedural: +34 963 828 107
http://www.uv.es/dretadmproc
dep.dret.administratiu@uv.es
Analytical ChemistryBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 037
Fax: +34 963 544 436
http://www.uv.es/quimana
dep.quimica.analitica@uv.es
Applied EconomicsTarongers Campus
Edifici Departamental Oriental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 828 428
Fax: +34 963 828 415
http://www.uv.es/ecoapli
dep.economia.aplicada@uv.es
Applied Physics and ElectromagnetismBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner,50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 543 307
Fax: +34 963 544 775
http://www.uv.es/fisapl
dep.fisica.aplicada@uv.es
Art HistoryBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 723
Fax: +34 963 864 234
http://www.uv.es/hart
dep.historia.art@uv.es
Astronomy and AstrophysicsBurjassot/Paterna Campus
Edifici d'Investigació. C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 543 083
Fax: +34 963 543 084
http://www.uv.es/daa
dep.astronomia.i.astrofisica@uv.es
Atomic, Molecular and Nuclear PhysicsBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner,50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 543 307
Fax: +34 963 544 775
http://www.uv.es/fisatomica
dep.fisica.atomica@uv.es
Basic PsychologyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 21
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 470
http://www.uv.es/psibas
dep.psicologia.basica@uv.es
Behavioral Sciences MethodologyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 21
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 470
http://www.uv.es/metciencies
dep.m.ciencies.comportament@uv.es
Biochemistry and Molecular BiologyBurjassot/Paterna Campus
C/ Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 385
Fax: +34 963 544 635
http://www.uv.es/bioquimica
dep.bioquimica@uv.es
Botany and GeologyBurjassot/Paterna Campus
C/ Doctor Moliner, 50
46100 Burjasot Valencia
Tel.: +34 963 544 063
Fax: +34 963 544 926
http://www.uv.es/botanica-geologia
Dpto.Botanica.Y.Geologia@uv.es
Business Administration "Juan José Renau Piqueras"Tarongers Campus
Edifici Departamental Oriental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 828 312
Fax: +34 963 828 333
http://www.uv.es/diremp
dep.direccio.empreses@uv.es
Business FinanceTarongers Campus
Edifici Departamental Oriental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 828 369
Fax: +34 963 828 370
http://www.uv.es/finanempr
dep.finances.empresarials@uv.es
Business MathematicsTarongers Campus
Edifici Departamental Oriental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 828 369
Fax: +34 963 828 370
http://www.uv.es/matecoempr
dep.mat.economica-empresarial@uv.es
CatalanBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 779
http://www.uv.es/filocat
dep.filologia.catalana@uv.es
Cellular Biology, Functional Biology and Physical AnthropologyBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 681
Fax: +34 963 543 049
http://www.uv.es/biocelfunc
dep.biologia.celular.funcional.antropol.fis@uv.es
Chemical EngineeringBurjassot/Paterna Campus
Av. Universitat, s/n
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 325
Fax: +34 963 544 898
http://www.uv.es/ingequim
dep.enginyeria.quimica@uv.es
Civil LawTarongers Campus
Edifici Departamental Occidental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 828 116
Fax: +34 963 828 117
http://www.uv.es/dretcivil
dep.dret.civil@uv.es
Classical LanguagesBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 779
http://www.uv.es/filoclas
dep.filologia.classica@uv.es
Comparative Education and History of EducationBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 30
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 083
http://www.uv.es/educomphe
dep.educacio.comparada@uv.es
Computer ScienceBurjassot/Paterna Campus
Av. Universitat , s/n
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 565
Fax: +34 963 544 768
http://www.uv.es/dptinf
dep.informatica@uv.es
Constitutional Law, Political and Administrative SciencesTarongers Campus
Edifici Departamental Occidental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 828 596
http://www.uv.es/dretconstcpa
dep.dret.consticpia@uv.es
Criminal LawTarongers Campus
Edifici Departamental Occidental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 828 596
http://www.uv.es/dretpenal
dep.dret.penal@uv.es
Developmental and Educational PsychologyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 21
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 470
http://www.uv.es/psievoledu
dep.psicologia.evolutiva@uv.es
Early Modern HistoryBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 245
Tel.: +34 963 864 243
Fax: +34 963 864 234
http://www.uv.es/departament-historia-moderna-contemporania
Dpto.Hist.Moderna.Contemporanea@uv.es
Earth Physics and ThermodynamicsBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner,50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 350
Fax: +34 963 543 385
http://www.uv.es/termo
dep.termodinamica@uv.es
Economic AnalysisTarongers Campus
Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 828 246
Fax: +34 963 828 249
http://www.uv.es/anaeco
dep.analisi.economica@uv.es
Economic StructureTarongers Campus
Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 828 349
Fax: +34 963 828 349
http://www.uv.es/estrecon
dep.estructura.economica@uv.es
Education and School ManagementBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 30
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 427 (Ext. 64427)
Fax: +34 963 864 083
http://www.uv.es/didorg
dep.didactica.org.escolar@uv.es
Education TheoryBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 30
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 736
Fax: +34 963 864 035
http://www.uv.es/teducacio
dep.teoria.educacio@uv.es
Electronical EngineeringBurjassot/Paterna Campus
Av. Universitat, s/n
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 032
Fax: +34 963 544 353
http://www.uv.es/die
dep.enginyeria.electronica@uv.es
English and GermanBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 779
http://www.uv.es/filoangal
dep.filangale@uv.es
Financial and Actuarial EconomicsTarongers Campus
Edifici Departamental Oriental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: + 34 963 828 369
Fax: + 34 963 828 370
http://www.uv.es/ecofin
dep.economia.financera@uv.es
Financial Law and History of LawTarongers Campus
Edifici Departamental Occidental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 828 596
http://www.uv.es/dretfinanhd
dep.dret.financer.historia@uv.es
French and ItalianBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 779
http://www.uv.es/filofrit
dep.filol.francesa.italiana@uv.es
GeneticsBurjassot/Paterna Campus
C/ Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 660
Fax: +34 963 543 029
http://www.uv.es/genetica
dep.genetica@uv.es
GeographyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 723
Fax: +34 963 864 234
http://www.uv.es/depgeo
dep.geografia@uv.es
History of Science and DocumentationBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 15
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 173
http://www.uv.es/hcienciadoc
dep.historia.ciencia@uv.es
Human Anatomy and EmbryologyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 15
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 173
http://www.uv.es/anatomia
dep.anatomia.i.embriologia.humana@uv.es
Inorganic ChemistryBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 330
Fax: +34 963 543 929
http://www.uv.es/quiminorg
dep.quimica.inorganica@uv.es
International Law "Adolfo Miaja de la Muela"Tarongers Campus
Edifici Departamental Occidental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 828 596
http://www.uv.es/dretintern
dep.dret.internacional@uv.es
Labour and Social Security LawTarongers Campus
Edifici Departamental Occidental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 828 596
http://www.uv.es/drettreballss
dep.dret.treball.i.ss@uv.es
Language and Literature EducationTarongers Campus
Av. dels Tarongers, 4
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 485
Fax: +34 963 864 002
http://www.uv.es/didllen
dep.didactica.llengua@uv.es
Language Theory and Communication SciencesBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 779
http://www.uv.es/teolen
dep.teoria.llenguatges@uv.es
Marketing and Market ResearchTarongers Campus
Edifici Departamental Oriental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 828 312
Fax: +34 963 858 545
http://www.uv.es/marketing
comercializacion.investigacion.mercados@uv.es
Mathematical AnalysisBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 360
Fax: +34 963 544 723
http://www.uv.es/anamat
dep.analisi.matematica@uv.es
MathematicsBurjassot/Paterna Campus
C/ Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 085
Fax: +34 963 543 922
http://www.uv.es/departament-matematiques
dep.mat.aplicada@uv.es
Mathematics EducationTarongers Campus
Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 486
Fax: +34 96 162 51 34
http://www.uv.es/didmat
dep.didactica.matematiques@uv.es
MedicineBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 15
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 173
http://www.uv.es/depmedicina
dep.medicina@uv.es
Medieval History, Historiography Sciences and TechniquesBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 244
Fax: +34 963 864 234
http://www.uv.es/historia-medieval-ciencies-tecniques-historiografiques
Dep.hmedcctt@uv.es
Mercantile Law "Manuel Broseta Pont"Tarongers Campus
Edifici Departamental Occidental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 828 596
http://www.uv.es/dretmercant
dep.dret.mercantil@uv.es
Methodology of experimental and social sciencesTarongers Campus
Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 483
http://www.uv.es/didciencies
dep.didactica.ciencies@uv.es
Microbiology and EcologyBurjassot/Paterna Campus
C/ Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 384
Fax: +34 963 543 202
http://www.uv.es/microbeco
dep.microbiologia.i.ecologia@uv.es
Musical, Artistic and Physical Expression EducationTarongers Campus
Av. dels Tarongers, 4
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 484
Fax: +34 963 983 210
http://www.uv.es/didexpr
dep.didactica.expressio@uv.es
NursingBlasco Ibáñez Campus
C/ Jaume Roig, s/n
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 182
Fax: +34 963 864 183
http://www.uv.es/depinfer
dep.infermeria@uv.es
Optics and Optometry and Vision SciencesBurjassot/Paterna Campus
C/ Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 543 307
Fax: +34 963 544 775
http://www.uv.es/optica
dep.optica@uv.es
Organic ChemistryBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 543 880
Fax: +34 963 544 328
http://www.uv.es/quimorg
dep.quimica.organica@uv.es
PathologyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 15
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 173
http://www.uv.es/patologia
dep.patologia@uv.es
Pediatrics, Obstetrics and GynaecologyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 15
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 173
http://www.uv.es/pediatria
dep.pog@uv.es
PharmacologyBurjassot/Paterna Campus
Av.Vicent Andrés Estellés, s/n
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 544 284
http://www.uv.es/farmacologia
dep.farmacologia@uv.es
Pharmacy, Pharmaceutical Technology and ParasitologyBurjassot/Paterna Campus
Av.Vicent Andrés Estellés, s/n
46100 Burjassot Valencia
Tel.: (+34) 963 544 912
Fax: (+34) 963 544 911
http://www.uv.es/farmitecpara
dpto.farmacia.tec.farmaceutica.parasitologia@uv.es
PhilosophyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 30
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 434
Fax: +34 963 864 803
http://www.uv.es/depfilosofia
dep.filosofia@uv.es
Physical and Sports EducationBlasco Ibáñez Campus
Aulari V. C/ Gascó Oliag, 3
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 339
Fax: +34 963 864 354
http://www.uv.es/edufide
dep.educac.fisica.i.esportiva@uv.es
Physical ChemistryBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 412
Fax: +34 963 544 564
http://www.uv.es/quimfis
dep.quimica.fisica@uv.es
PhysiologyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 15
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 173
http://www.uv.es/fisiologia
dep.fisiologia@uv.es
PhysiotherapyBlasco Ibáñez Campus
C/ Gascó Oliag, 5
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 983 853
Fax: +34 963 983 852
http://www.uv.es/depfisio
dep.fisioterapia@uv.es
Plant BiologyBurjassot/Paterna Campus
C/ Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: 963 544 063
Fax: 963 544 926
http://www.uv.es/bioveg
dep.biologia.vegetal@uv.es
Political Legal PhilosophyTarongers Campus
Edifici Departamental Occidental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 828 596
http://www.uv.es/filodretp
dep.filosofia.dret@uv.es
Prehistory, Archeology and Ancient HistoryBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 242
Fax: +34 963 983 887
http://www.uv.es/depaha
dep.paha@uv.es
Preventive Medicine, Public Health, Food Sciences, Toxicology and Forensic MedicineBurjassot/Paterna Campus
Av. Vicent Andrés Estellés, s/n
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 544 284
http://www.uv.es/medprevent
dep.medicina.preventiva@uv.es
PsychobiologyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 21
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 470
http://www.uv.es/psicobiologia
dep.psicobiologia@uv.es
Pyschological, Personality, Evaluation and TreatmentBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 21
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 470
http://www.uv.es/personalitat
dep.personalitat@uv.es
Research Methodology, Educational Diagnosis and AssessmentBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 30
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 083
http://www.uv.es/mide
dep.metodes.educacio@uv.es
Roman Law and State Canon LawTarongers Campus
Edifici Departamental Occidental. Av. dels Tarongers, s/n
46022 Valencia Valencia
Tel.: + 34 963 864 100
Fax: + 34 963 828 596
http://www.uv.es/dretromaee
dep.d.roma.i.eclesiastic@uv.es
Social PsychologyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 21
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 470
http://www.uv.es/psicologiasocial
dep.psicologia.social@uv.es
Social Work and Social ServicesTarongers Campus
Faculty of Social Sciences. Av. dels Tarongers, s/n
46021 Valencia Valencia
Tel.: +34 961625519
Fax: +34 963 828 501
http://www.uv.es/treballsocial
dep.treball.social@uv.es
Sociology and Social AnthropologyTarongers Campus
Faculty of Social Sciences. Av. dels Tarongers, s/n
46021 Valencia Valencia
Tel.: +34 961625519
Fax: +34 963 828 450
http://www.uv.es/sociologia
dep.sociologia@uv.es
SpanishBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 862
Fax: +34 963 864 492
http://www.uv.es/filoesp
dep.filologia.espanyola@uv.es
Statistics and Operational ResearchBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 362
Fax: +34 963 543 238
http://www.uv.es/eio
dep.estadistica@uv.es
StomatologyBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 15
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 100
Fax: +34 963 864 173
http://www.uv.es/estomatologia
dep.estomatologia@uv.es
SurgeryBlasco Ibáñez Campus
Av. Blasco Ibáñez, 15
46010 Valencia Valencia
Tel.: +34 963 864 169
Fax: +34 963 864 805
http://www.uv.es/cirurgia
dep.cirurgia@uv.es
Theoretical PhysicsBurjassot/Paterna Campus
C/ Dr. Moliner,50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 543 307
Fax: +34 963 544 775
http://www.uv.es/fisteo
dep.fisica.teorica@uv.es
ZoologyBurjassot/Paterna Campus
C/ Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot Valencia
Tel.: +34 963 544 681
Fax: +34 963 543 049
http://www.uv.es/zoologia
dep.zoologia@uv.es
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy