Universitat de ValènciaUVsocietat,UVsocietat Logo del portal

Territori i Societat

El Vicerectorat de Cultura i Societat té entre les seues funcions, el foment de la presència de la Universitat de València en la seua àrea d'influència com un mitjà de connexió amb les institucions, les societats locals i la seua visualització.

Pretén també la visualització i implicació de la Universitat de València en la seua àrea d'influència immediata a través de l'impuls de la transferència efectiva de les activitats universitàries, en particular les que es relacionen amb formació, investigació i transferència de coneixement a la societat valenciana i a les entitats locals que la representen. Especialment es treballa amb ajuntaments (266 en la província de València), mancomunitats (més de 70 agrupacions) i diferents associacions representatives tant municipals, comarcals com supracomarcals, de caràcter cultural, social, empresarial, etc.

Les estratègies que s'estan impulsant persegueixen: la formació dirigida a la ciutadania i, en particular, a col·lectius específics (joves, majors, empresaris, treballadors, estudiants, polítics locals, etc.); la investigació aplicada, desenvolupada pels investigadors universitaris; i la visualització de la Universitat mitjançant la transferència del coneixement de la mateixa en la societat.