Universitat de ValènciaUVsocietat,UVsocietat Logo del portal

El programa Aprén fora de l'Aula és una prolongació de la funció docent del professorat de la nostra universitat que per mitjà de les visites guiades i comentades in situ proporciona als estudiants/as de Nau Gran, seus de Gandia, Ontinyent, Sagunt, i Unisocietat un major coneixement pràctic del nostre patrimoni històricartístic, natural, industrial, musical, gastronòmic, etc. de la Comunitat Valenciana.

Es regirà per les següents BASES GENERALS

1.- Objecte de la convocatòria

Presentació de propostes en el marc del programa Aprén fora de l'Aula de la Delegació de la Rectora per a Universitat i Societat.

2.- Línies d'actuació

Activitats formatives per a l'alumnat de Nau Gran, seus Gandia, Ontinyent, Sagunt i Unisocietat amb la finalitat de conéixer i divulgar la història, ciència, cultura, coneixement, patrimoni artístic, natural, industrial, musical, gastronòmic, etc de la nostra Comunitat.

3.- Propostes d'activitats formatives

La presentació de propostes es realitzarà a través de la següent sol·licitud: https://www.uv.es/extensiouni/cursosextensio/Fitxa%20Activitats%20Cultura.docx

4.- Característiques de les activitats formatives

Les activitats formatives, totes elles a desenvolupar fora de les aules universitàries, poden estar compreses entre un mínim de 5 hores i un màxim de 10 hores. Sempre seran de caràcter presencial.

5.- Professorat de les activitats formatives

 El professorat serà exclusivament personal docent i investigador d'aquesta universitat. No podran presentar més de dues propostes formatives, ni impartir docència en més de dues propostes formatives en el present curs acadèmic.

6.- Documentació

La fitxa tècnica de cada activitat degudament emplenada que pot descarregarse en la pàgina https://www.uv.es/extensiouni/cursosextensio/Fitxa%20Activitats%20Cultura.docx   S'haurà d'adjuntar l'informe favorable del Departament on expressament s'aprove la realització de l'activitat.

7.- Terminis de presentació

De l'1 al 30 de setembre de 2023 per a les activitats formatives que es realitzen al llarg del primer quadrimestre del curs acadèmic 2023-2024. De l'1 al 30 de gener de 2024 per a les activitats formatives que es realitzen al llarg del segon quadrimestre del curs acadèmic 2023-2024.

8.-Dates de realització de les activitats

Les dates de realització de les activitats seran al llarg de tot el curs acadèmic 2023-2024.

9.- Honoraris docents S'estableixen en 49EUR per hora lectiva.

 

BASES COMPLETES https://www.uv.es/societat/BASES APRÈN FORA DE L AULA 23 24/Convocatoria_Apren_fora _Aula (val).pdf