A A A

1 de maig: CCOO PV crida a eixir alcarrer pels nostres drets. No hi ha excuses!

Aquest Primer de Maig el sindicat vol encoratjar a la classe treballadora a participar en les manifestacions convocades el dilluns en tot el País Valencià:
 
Alacant 11.30 h IES Jorge Juan, Alcoi 11.30 h Albereda, València 11.30 h Sant Agustí, Castelló 11 h Sant Luís, Elx 11 h plaça Barcelona, Elda 11 h Estació Autobusos de Petrer i Santa Pola 12 h plaça de la Constitució.
 
Perquè no hi ha progrés sense treball digne i les persones treballadores han de beneficiar-se del creixement econòmic i perquè volem una Unió Europea solidària, plural, democràtica, fraterna i compromesa amb el dret d'asil, que defense els drets fonamentals de les persones migrants.
 
Per una ocupació estable, salaris justs, pensions dignes, major protecció social i millor finançament.
No hi ha excuses! El Primer de Maig #alcarrer
 
Manifestació a València, 11:30 hores a Sant Agustí
 
 
 

 
25 d'abril de 2017
 

Mesa Negociadora 12 d'abril de 2017

 
ORDRE DEL DIA
 
 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació, si escau, de la Proposta de Modificació del Reglament de Selecció del Personal Docent e Investigador de la Universitat de València.
 
 1. Regulació de la dedicació docent del PDI a temps complet de la Universitat de València (Proposta de substitució de l’acord del Consell de Govern 112/2017 de 8 de juny).
 
 1. Oferta d’Ocupació Pública del Personal d’administració i serveis per a l’any 2017.  
Es va aprovar per unanimitat
 
 1. Modificació RLT 1/2017. .
Es retira la proposta, davant la negativa sindical al punt 3.1, lloc de treball nº 2314, també es demana la retirada de la plaça de vicegerent d'investigació, punt 2.1, lloc 2484. El consell d'administració accepta la retirada del punt 3.1 però no la del punt 2.1, davant les discrepacies es retira la proposta de modificació de RLT 01/2017
 
 1. Proposta de reducció de la jornada laboral per al Personal d’administració i serveis major de 60 anys, presentada per STEPV. .
La presidenta de la Mesa Negociadora comunica que no és possible legalmente.si més endavant fos factible legalment es constituirà una comissió.
 
 1. Torn obert de paraules.

5 d'abril de 2017
 

CCOO exigeix al Govern la reducció urgent de la temporalitat en les universitats

 
El personal universitari ha quedat fora de la OPE extraordinària de l'acord per a la millora d'ocupació pública.
 
Segons les dades del Ministeri d'Educació, el 41,8% del professorat té contractes de durada determinada, entre ells de falsos associats i visitants, contractats doctors i substituts interins, etc. La temporalitat també afecta a la majoria del personal investigador i al 12,8% del personal d'administració i serveis (PAS).
 
 

Campanya Mundial per l'Educació

 
 
La Setmana d'Acció Mundial per l'Educació, sota el lema "Demano la paraula per l'educació, es celebra aquest 2017 del 24 al 29 d'abril a 124 països, a través de diferents activitats de carrer orientades a crear consciència sobre la importància del dret a l'educació.
 
Hi ha moltes formes de sumar-se a aquesta iniciativa. A la pàgina www.cme-espana.org es publicaran les diferents propostes perquè el major nombre de persones se sumin a aquest projecte de donar suport a una educació de qualitat per a totsI totes.
 
 

23 de març de 2017
 

CCOO denuncia discriminació salarial del personal contractat predoctoral de segon any.

 
La Federació d'Ensenyament de CCOO ha acudit a l'Audiència Nacional per a denunciar la discriminació salarial que pateix el personal predoctoral que està en el seu segon any de contracte davant la desídia del Ministeri d'Educació, que, malgrat els continus requeriments de CCOO, segueix sense donar solució a aquesta situació.
 
El problema estreba en les diferències salarials existents entre les retribucions dels contractes predoctorales de la convocatòria d'ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU) publicada en el BOE de 27 de novembre de 2015 i les dels contractes predoctorales de l'anterior convocatòria, publicada en el BOE de 27 de desembre de 2014.
 
 

3 de març de 2017
 

CCOO Informa: Incidències amb els  contractes predoctorals

 
En les darreres setmanes han circulat diverses informacions que han generat lògica inquietud entre el col·lectiu d’investigadors i investigadores predoctorals, arran de la modificació del codi amb què la Seguretat Social classifica aquests contractes. Davant d’aquestes informacions, no sempre correctes, CC OO informa al col·lectiu afectat de quin és a hores d’ara l’estat real de la situació d’aquests contractes.
 
 
 

22 de febrer de 2014

 

Carrera Professional, esborrany de modificació Decret 186/2014

 
Esborrany de projecte de Decret, del Consell, pel qual es modifica el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i s'estableix el procediment d'adaptació al nou sistema de carrera professional, que la Generalitat portarà a la Mesa Sectorial de Funció Pública el proper dia 24 de febrer.
 

1 de febrer de 2017
 

COMUNICAT CONJUNT DE LES SECCIONS SINDICALS

 
Els sindicats amb representació en la Mesa Negociadora hem tingut hui una reunió de la comissió per a la negociació de la carrera professional.
 
En ella tots els sindicats hem manifestat la nostra posició inamovible de rebutjar la proposta institucional de pagar en 2017 només un 30% de les quanties de la carrera professional.
 
Hem reiterat a gerència que si el personal de la Generalitat cobrarà aquest any el 100%, universitats com la UMH tenen previst pagar el 100%, la UJI ha acordat el pagament del 50% i la UA, que està disposada a pagar un 30%, ja ha manifestat la seua intenció de mantindre la paga de productivitat, un complement que el PAS de la nostra universitat mai ha cobrat.
 
La postura unànime dels quatre sindicats ha sigut de no passar a la negociació dels supòsits de la carrera professional fins que la Universitat no estiga disposada a negociar el percentatge a aplicar per al 2017.
 
Sense un acord en Mesa Negociadora, l'equip rectoral no pot aplicar unilateralment les millores retributives que es deriven tant de la llei de pressupostos com de la llei d'acompanyament i els percentatges corresponents per al PDI i PAS.
 
El gerent transmetrà a l'equip directiu de la Universitat la postura sindical. 
 
CCOO   CGT   STEPV-Iv   UGT
 

 
23 de gener de 2017
 

CCOO Informa: aplicació de les noves mesures retributives per al PAS i el PDI.

 
La Generalitat ha aprovat recentment tres mesures retributives per al personal de les Universitats: quinquennis i sexennis per al PDi laboral, complement autonòmic per al PDI acreditat a Càtedra i aplicació al PAS de la carrera professional que ja té reconeguda de fa temps el personal de la Generalitat. Ara be, encara que s’ha reconegut el dret a cobrar aquests complements, la Generalitat només transferirà a les Universitats durant 2017 vuit milions d’euros; és adir, el 28,6% de cost total d’aquestes mesures (28 milions).
 
A causa d’aquest insuficient finançament, la Generalitat ha imposat que aquestes millores retributives han d’aplicar-se progressivament durant tres anys i que les Universitats ham d’implantar-les homogèniament.
 
 

16 de gener de 2017
 

Mesa Negociadora 24 de gener de 2017

 
ORDRE DEL DIA
 
 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior.
 2. Ampliació del permís de paternitat.
 3. Informació sobre les darreres novetats i constitució d'una comissió per negociar la implantació de la carrera professional. 
 4. Torn obert de paraules.

17 de gener de 2017
 

Carrera professional

 
Materials didàctics elaborats per la secció sindical, per ajudar a la comprensió de la carrera professional del PAS
 
 
Power Point
Tríptic valencià
Triptico castellano
 

14 de novembre de 2016
 

CCOO recorrerà els nous criteris d'acreditació aprovats per l'ANECA

 
Dijous passat, 10 de novembre, es va celebrar una reunió entren responsables del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i els representants dels sindicats presents en la Taula Sectorial d'Universitats: FECCOO, CSIF i FeSP- UGT.
 
La reunió va ser convocada de forma precipitada pel ministeri, a última hora del dimarts 8 de novembre, per a informar-nos sobre els nous criteris d'avaluació del professorat universitari aprovats per ANECA. El Secretari General d'Universitats del MECD, únicament ens va informar de l'obertura definitiva de l'aplicació informàtica del programa ACADÈMIA, però ni se'ns van presentar els criteris aprovats per les 21 comissions ni es va obrir un procés de negociació com hem exigit en multitud de reunions.
 

11 de novembre de 2016
 
 
El Vicerectorat de Professorat ens ha enviat avui la proposta de concurs d’accés per a les Places de Contractat Doctor Interí , al qual hauran de presentar-se a partir d’aquest curs totes les persones que acaben el contracte d’Ajudant Doctor, incloses aquelles que des del passat setembre ja ha transformat directament els seus contractes de forma provisional. Podeu trobar la proposta del Rectorat ací: 
 
CCOO reitera que cal establir un procediment que combine l’exigència imposada per la Generalitat de convocatòria pública i en concurrència amb la  valoració preferent de l’experiència de persones amb una llarga trajectòria a la nostra Universitat i que es veuen condemnades a continuar en la precarietat per la imposició de taxes de reposició molt restrictives i la impossibilitat de concursar normalment a places de CD (que sí compten per a consumir taxa de reposició, però no per a generar vacants que la pogueren augmentar).
 
D’altra banda, CCOO denúncia una vegada més la imposició d’una taxa reposició molt restrictiva i la inclusió en ella de places laborals (CD). Aquesta norma tan perversa és la que està impedint l’estabilització de desenes d’Ajudants Doctors i els condemna a continuar indefinidament en la precarietat. CCOO continuarà treballant per a revertir aquestes mesures.
 
CCOO exigeix solucions a la Conselleria d’Educació, que es qui ha imposat aquests nous entrebancs a la carrera acadèmica dels AD, que han complit amb tots els requisits  que se’ls havien exigit (períodes màxims de contractació, acreditació...).
 
CCOO continuarà treballant, en contacte amb els propis afectats, per aconseguir un procediment de selecció per a les places de CDi  just, amb criteris i barems que tinguen en compte de forma preferent el treball i l’experiència a la Universitat
 

 
6 d'octubre de 2016

 

CCOO INFORMA: Complements retributius per al PDI laboral

 
La Conselleria d’Educació ha convocat per al proper dilluns dia 10 una reunió amb els Sindicats per tal de negociar una modificació del Decret 174/2002 que regula les figures de PDI laboral i les seues retribucions. Aquesta modificació té com a objectiu reconéixer el dret del PDI laboral a percebre els complements per mèrits docents (quinquennis) i investigadors (sexennis) en les mateixes condicions que el PDI funcionari. Aquesta equiparació fa temps que ja s’està aplicant en bona mesura a la Universitat de València, però aquesta modificació normativa reconeixerà legalment el que ja existia i aportarà recursos per al seu finançament.
 
Tanmateix la proposta de la Conselleria és manifestament insuficient perquè...... llegir més
 

29 de sepembre de 2016
 

CCOO informa: segona reunió de la Comissió negociadora del conveni col·lectiu.

 
El dimecres 28 de setembre es va celebrar la segona reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes.
 

 
21 de setembre de 2016
 

CCOO emplaça al Govern i als partits polítics a promoure una reforma urgent que ajusti la nostra legislació al marc europeu.

 
El TJUE reconeix als treballadors temporals el dret a percebre la indemnització de 20 dies per any sense necessitat que el seu contracte siga fraudulent.
 
CCOO, com a sindicat més representatiu, promourà les accions judicials necessàries per assegurar el pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte en l'últim any.
 
 

 
15 de setembre de 2016
 
 
Davant la situació creada per l'exigència de la Conselleria d'Educació de convocatòries públiques per a passar d'Ajudant Doctor a Contractat Doctor Interí (provisionalment s'ocupara la plaça de CDi de forma directa com en cursos anteriors, fins que es convoque el nou concurs), CCOO:
 
 • Treballarà per aconseguir un procediment de selecció per a les places de CDi  just, amb criteris i barems que tinguen en compte de forma preferent el treball i l’experiència a la Universitat. Aquest sistema no està encara determinat i s'haurà de negociar des del principi.
 • Denúncia una vegada més la imposició d’una taxa reposició molt restrictiva i  continuarà treballant per a revertir aquestes mesures.
 • Exigeix solucions a la Conselleria d’Educació, i en particular que regule noves modalitats contractuals per tal de reduir la precarietat estructural de bona part del PDI laboral
 
CCOO vol reiterar finalment que els problemes actuals per als AD són encara més greus perquè en l’últim procés de promoció no es va fer tot el possible per a reduir al màxim la interinitat. CCOO defensa, per tant, una perspectiva que supere els particularismes i incorpore una visió col·lectiva i de solidaritat
 

15 de setembre de 2016
 
 
CCOO ha realitzat gestions amb el Vicerectorat de Professorat i el Servei de PDI per tal d’aconseguir que a aquelles Ajudants Doctores que estiguen de llicència per maternitat en el moment de la finalització del seu contracte, se’ls avance el canvi de contracte a CD interina a un moment anterior al part i, per tant, a l’inici de la seua llicència. La nostra proposta ha estat acceptada i començarà a aplicar-se ja a aquelles AD que tinguen prevista aquesta coincidència entre la maternitat i la finalització del contracte....
 
 
 

 
26 de juliol,de 2016
 

Calendari orientatiu de convocatòries de proves selectives OEP 2014, 2015 i 2016 a la UVEG

 
 
 
 

 
21 de juliol de 2016
 

Constitució de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
S’ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral (PDI i PAS) de la Universitats Públiques Valencianes. Aquesta Comissió estarà integrada, d’una banda, per representants de la Conselleria d’Educació (que ostentaran la presidència i la secretaria) i de les cinc Universitats públiques valencianes i, d’una altra, per representants dels cinc Sindicats amb major representativitat entre el personal laboral.
 
Aquest Conveni ha de servir per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS, sobretot en els col·lectius més precaris i resoldre problemes endèmics com la inestabilitat de les plantilles o la deficient regulació de les figures de PDI laboral, amb la necessitat inajornable de crear noves figures que donen resposta a les noves necessitats i a la situació d'extrema precarietat d’una part del PDI laboral.
 
CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS i el PDI per tal d’incorporar a la redacció del Conveni totes aquelles mesures necessàries per a millorar les condicions de treball i la Universitat pública.
 
Feu-nos arribar les vostres propostes a ccoo@uv.es
 

14 de juliol de 2016
 

Decret que regula la prestació de serveis en règim de teletreball del personal de la Generalitat valenciana.

 
El DOCV del dijous 14 de juliol de 2016, ha publicat el DECRET 82/2016, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es regula la prestació de serveis en règim de teletreball del personal emprat públic de l'Administració de la Generalitat. Aquest decret és un primer pas per a la implantació d'aquesta modalitat de treball, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i, per extensió, en la resta d'administracions públiques incloses en l'àmbit de la llei 10/2010 d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
 
Aquest decret requereix l'aprovació de programes de teletreball i la dotació del crèdit pressupostari suficient per poder posar a l'abast dels col·lectius sol·licitants la infraestructura informàtica i formació necessària.
 
El document aprovat millora substancialment al que en el seu moment va proposar el Partit Popular mentre estava al govern però que finalment no va implantar, amplia lleugerament la casuística per qui vulgui sol·licitar l'adhesió al programa. També s'ha canviat l'aspecte tècnic: en el text anterior el material de treball era a càrrec de l'empleat, ara és l'administració qui haurà de posar les eines per exercir les seves funcions
 
 

15 de juny de 2016

 

 

 
CCOO ha vingut defensant des de fa temps que la Universitat de València ha de replantejar en profunditat la seua política de contractació de serveis. L’objectiu final ha de ser revertir al màxim la privatització de serveis universitaris que ha vingut produint-se al llarg d’aquests anys mitjançant les anomenades “externalitzacions”.
 
El primer pas ha de ser que no es donen nous processos d’externalització de serveis i activitats universitàries i el pas següent ha de ser encetar el més aviat possible un procés de recuperació de la gestió pública d’aquests serveis per banda de la Universitat..  Llegir noticia completa
 
 

11 de febrer de 2016
 

Cal una modificació global del decret autonòmic de professorat

 
La Conselleria de Educació, i la Conselleria d'Hisenda han anunciat fa poques setmanes un acord amb les cinc Universitats públiques valencianes per a la redacció d'un decret que modifique el complement autonòmic del PDI  i que autoritze a les Universitats a pagar aquests complements dels seus propis pressupostos. CCOO considera absolutament insuficient aquest acord, el qual es produeix unilateralment i sense negociació amb els Sindicats, encara que nosaltres ho hem exigir reiteradament.
 
Sembla que la Conselleria es limitarà a aplicar allò que ja havia previst l’anterior Consell: tan sols resoldre el problema de la pròrroga de les autoritzacions provisionals als complements d'algunes Universitats, generalitzant aquest permís, sense aportar finançament addicional per poder-los pagar. Això suposa retocar només una part mínima d'un Decret que necessita urgentment una revisió global, tant pel que fa als complements autonòmics -que no es modifiquen-  com respecte a la regulació de les figures de PDI laboral.
 

15 de febrer de2016
 
TE 354. Financiación Universidades Públicas
 
Ja està disponible el número de gener-febrer de la revista Treballadors/as de l'Ensenyament. En aquesta ocasió, en el tema central analitzem com el finançament de les universitats públiques segueix sense recuperar-se de les retallades malgrat el creixement del Producte Intern Brut (PIB) espanyol en els dos últims anys, de fet, aquest creixement econòmic fa que la despesa a l'educació superior universitària expressat com a percentatge del PIB segueixi descendint, passem del 0,94% en 2010 al 0,81% en 2015.
 
 
 
 
 

 
4 de febrer de 2016
 

Cal reduir la doble presència i potenciar les mesures de conciliació a la universitat de valència.

 
Un recent estudi realitzat entre els treballadors i treballadores de la Universitat de València ha posat de manifest que entre els factors de risc per a la salut en què es troba la plantilla de la nostra Universitat destaca el de la doble presència. Això significa que els treballadors (i sobretot les treballadores) de la Universitat tenen unes exigències simultànies en l’àmbit laboral i domèstic  més altes que les del conjunt de la població treballadora espanyola.
 
 
 

 
16 de novembre de 2015
 

Els sindicats de la UVEG sol·licitem la dotació pressupostària per a la implantació de la carrera professional al PAS de les Universitats Públiques valencianes.

 
Presentació al Registre de  la Conselleria d'Educació
clic per ampliar
Les seccions sindicals de la Universitat de València, hem presentat, avui 18 de novembre, en els diferents registres d'entrada un escrit dirigit a:
 
el Rector de la UVEG (veure adjunt),
• al President de la Generalitat,
• als diversos grups parlamentaris amb representació en les Corts Valencianes,
• al Conseller d'Educació
• i a la Directora General d'Universitats,
en el qual denunciem l'exclusió de la Carrera Professional, als pressupostos de la Generalitat per 2016, al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats públiques valencianes.
 
Això suposa un tracte discriminatori del PAS de les Universitats Públiques respecte del personal d'altres administracions, per la qual cosa sol·licitem es consigni la dotació pressupostària necessària per fer front a aquest concepte retributiu reconegut en la La Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que desenvolupa l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ambdues d'aplicació directa tant al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats Públiques Valencianes com al de l'Administració de la Generalitat, estableix un nou sistema retributiu en el qual s'afegeix l'anomenat Complement de Carrera Administrativa, destinat a retribuir la progressió aconseguida pel personal dins del sistema de carrera horitzontal establert
 
Escrit
 
 
 

CCOO INFORMA: INCLUSIÓ DEL PDI ASSOCIAT A LA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ

 
CC OO valora positivament que la Universitat de València haja rectificat la decisió, que havia estat imposada durant els darrers anys, d’excloure el PDI Associat de la Memòria d’Investigació. Encara que no es resolen totalment els problemes que aquesta decisió havia provocat, les instruccions per a la Memòria de l’any 2014 que s’han distribuït recentment inclouen la possibilitat que el PDI Associat que desenvolupa activitat investigadora hi incorpore aquesta en condicions equiparables amb la resta del PDI.
 
CC OO vol subratllar que aquesta decisió ha estat el resultat de nombroses actuacions desenvolupades pel nostre Sindicat, tant als òrgans de la Universitat com en gestions directes amb els vicerectorats implicats en el tema. La suma de l’actitud reivindicativa del col·lectiu afectat i d’una acció sindical ferma i efectiva ha donat resultats positius una vegada més. El nostre treball constant, rigorós i efectiu, sí aconsegueix resultats.
 
Aquest no és per a CCOO més que un petit pas en la millora de les condicions laborals i acadèmiques del PDI Associat. Un objectiu que calia aconseguir per tal de superar la injustificada i discriminatòria mesura que s’havia imposat a aquest col·lectiu i al que caldrà sumar la recuperació dels anys perduts en aquesta memòria, així com tot el conjunt de reivindicacions que continuen pendents (retributives, de promoció, d’assignació de docència, de reconeixement del treball realitzat...). Qüestions que CCOO ha plantejat al Rectorat aquesta mateixa setmana en la reunió del grup de treball sobre PDI laboral.
 
Som conscients que ens queda molt camí per davant i CCOO seguirà treballant per dignificar la figura del professorat associat i per aconseguir nous avanços concrets i tangibles. Tal com ens vàrem comprometre en les recents eleccions sindicals, comencem a recuperar el futur. El nostre compromís, ja demostrat, sí té futur.
 
 

Recuperem el futur


 
 
llegir més
 
 
 
 
En aquesta secció publicarem les respostes a les preguntes  d'interès general, més freqüents, que ens plantegeu mitjançant l'email:  ccoo@uv.es
 
 
 
Calendari Acadèmic
 
 
 
 
Taules salarials
 
 
Condicions de treball
 
 
Revista Trabajadora. Juny 2016
 
 
 
 
El número 73 de porExperiencia, la revista de l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut de CCOO, en la seva edició digital inclou un dossier dedicat a joventut i salut laboral, en el qual s'analitza els efectes de la precarietat laboral en aquest col·lectiu, els seus alts índexs de sinistralitat i la seva especial exposició a riscos psicosocials.
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades