Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat (ELCiS)

Josep Vicent García Raffi:

Correu electrònic: Josep.Garcia-Raffi@uv.es

Telèfon de contacte: 96 386 43 01