Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat (ELCiS)

Projectes Finançats:

_Projecte Innovació 2010-2012 finançat per la Universitat de València: "Espai Cinema" (http://www.uv.es/cinemag/curs2010_11/quees.pdf)

-Projecte Cooperació Internacional finançat per AECID A1/036061/11 en representació de la Universitat de València.

-Projecte Cooperació Internacional finançat per AECID D/030992/10 en representació de la Universitat de València.

-Projecte Cooperació Internacional finançat per AECID C/023320/09 en representació de la Universitat de València.

_Projecte I+D 2009-11 finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació: ”Educación literaria e interculturalidad“ (EDU 2008 - 01782/EDUC).
11 participants en el projecte.

_Projecte I+D 2006-07 finançat per la Universitat de València: “Globalització, Exclusió i Multiculturalidad en la Literatura Infantil y Juvenil"
4 participants en el projecte.

_Projecte I+D 2006-07 finançat per la Universidad Católica de València Sant Vicent Màrtir: "La mujer en la literatura infantil y juvenil tradicional y de autor"
3 participants en el projecte.

_Projecte Investigació 2004-2006 convocat per la Universidad Católica de Valencia: "Desarrollo de plataformas digitales elearning en la intervención socioeducativa". Investigadora principal: Rocío Fernández Piqueras.

_Projecte Investigació 1991-1993 finançat per la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana: "Moviments, obres i autors de la literatura catalana contemporània: 1991-1993".