Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat (ELCiS)

Bibliografia:

- BALLESTER, J. (1992): Temps de Quarantena. Cultura i societat durant la postguerra al País Valencià. València : Tres i Quatre. (2a edició revisada i augmentada: València: PUV, 2006).

- BALLESTER, J. (1998):"Teorías literarias y su aplicación didáctica", en Conceptos Clave en Didáctica de la Lengua y la Literatura. (A. Mendoza coor.) Barcelona: Sedll /Ice Universitat de Barcelona/Horsori, pp. 297-322.

- BALLESTER, J. (1999): L'educació literària, València: Universitat de València. 2na edició: València, PUV, 2007.

- BALLESTER, J. (2000): Literatura instantània. L'aforisme universal al llarg del temps. Barcelona: Ed 62.

- BALLESTER, J. / MÍNGUEZ, X. (2005) (eds) : La sabateta de vidre. Viure, experimentar, somiar i llegir a principis del segle XXI. València : Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura/ Perifèric.

- BALLESTER, J. (2007): "La educación literaria, el canon y la interculturalidad", en Primeras Noticias. Revista de Literatura, 224, pp. 15-19.

- BALLESTER, J./IBARRA, N. (2009): "La enseñanza de la literatura y el pluralismo metodológico", Ocnos. Revista de estudios sobre la lectura, 5, pp. 25-36.

- BALLESTER, J. (2009): L'agitació de l'escriptura. Itineraris a través de l'obra de Joan Fuster. València: Perifèric.

- BALLESTER, J./IBARRA, N. (2011): "An Interdisciplinary Education Experience: Cinema for Teacher's Formation in Faculty Education Classrooms",Education, Research and Innovation. Madrid: Internacional Association of Technology, Education and Development, pp. 1911-1917.

- BALLESTER, J. (2011): Sobre l'horrible perill de la lectura. València: Perifèric.

- CASTELLANO, M. (2007) "Home? Where's that? Identitat fragmentada a la frontera dels Estats Units d'Amèrica" dins Quaderns de Filologia de la Universitat de València, Estudis Literaris, Volum XII: Cruzando la frontera. Universitat de València: València.

- CASTELLANO, M. (2011) Proposta didàctica per a l'àlbum il·lustrat Quiero Pescar el sol/I will catch the Sun, de Nephtalí de León. MANUEL, C. (trad.) Denes: Paiporta.

- CASTELLANO, M. (2011) "Cartografies de la identitat catalana: les noves fesomies a la literatura catalana del s.XXI". Actes del Simposi Internacional La Literatura que acull: infància, immigració i lectura. UAB-Gretel: Barcelona.

- CASTELLANO, M. i MONAR, M. (2011) "Dues experiències de foment de la lectura amb alumnat nouvingut". Actes del Simposi Internacional La Literatura que acull: infància, immigració i lectura. UAB-Gretel: Barcelona.

- CASTELLANO, M. (2011) "Creuar fronteres lingüístiques: una experiència d'ensenyament en valencià més enllà de l'aula de compensatòria" Anejos de @TIC, Vol.2, Universitat de València: València(http://ojs.uv.es/index.php/anejos).

- CASTELLANO, M. (2011) "La construcción de la identidad en la frontera: Sandra Cisneros, Najat el Hachmi y Laila Karrouch". Actas de las Jornadas Internacionales de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. UCLM-CEPLI: Cuenca.