Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat (ELCiS)

Descripció del Grup:

        
El Grup d'Investigació Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat sorgeix al si del  Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. En el grup participen professors de diverses universitats de l'Estat espanyol.

Director del grup d'investigació: Josep Ballester

Les seues línies d'interés científic són preferentment:

- Educació literària
- Literatura Infantil i Juvenil
- Intertextualitat i paratextualitat aplicada a l'ensenyament
- Literatura de tradició oral
- Els TIC i la Metodologia de l'ensenyament de la literatura i la llengua.
- Identitat, estudis de gènere i imatges de l'alteritat
- Història de l'educació literària i lingüística
- Literatura comparada
- Recepció lectora i literària
- Anàlisi sociodidàctica
- Història de la literatura
- Comentari de textos aplicat a l'ensenyament
- Pragmàtica i educació intercultural
- Il·lustració, còmic, imatge i discurs fílmic
- Socioliteratura i sociolingüística aplicades a l'ensenyament
- Teoria i pragmàtica de la comunicació literària i lingüística
- Anàlisi crítica del discurs