Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat (ELCiS)

Activitats:

Organització de les II Jornades sobre l’escriptor i la crítica. Reflexions sobre la literatura actual en col·laboració amb l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana/ Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura/ Universitat de València/ Generalitat Valenciana.
10, 11 i 12 de maig de 1995.
E.U. Magisteri Ausiàs March. Universitat de València

Organització de les III Jornades sobre la Creació literària en col·laboració amb l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana/ Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i  Universitat de València.
14, 15, 16 i 17 de gener de 1997.
E.U. Magisteri Ausiàs March. Universitat de València

Organització del III Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana en col·laboració amb el Departament Didàctica de la Llengua i la Literatura/ Universitat de València i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
24, 25, 26 i 27 de novembre de 2004.
E.U. Magisteri Ausiàs March. Universitat de València.

Organització del I Congrés Internacional d’Educació Literària i Societat. Literatura Juvenil. L’ensenyament de la Literatura als Joves. En col·laboració amb el Departament Didàctica de la Llengua i la Literauta/ Universitat de València, Sociedad Española de Didàctica de la Lengua y la Literatura, Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
15, 16 i 17 de novembre de 2006.
E.U. Magisteri Ausiàs March. Universitat de València.