Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Govern Obert, Participació i Open Data (PAGODA) Logo del portal

S'atorgarà un premi de 1000 euros i tres accèssits de 500 euros per cadascun dels reptes.

La publicació dels premiats es produirà entre els dies 20 de maig i 4 de juny de 2021, i la liquidació dels premis s'haurà de produir abans del 31 de juliol de 2021.

El jurat podrà decidir, en cas que els projectes presentats no s'acomoden als criteris establits en la convocatòria, que un o diversos dels premis queden deserts.