TF.: (96 39) 83041 cgt@uv.es

 

BORSES DE TREBALL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Informació de les borses de treball més importants de la Universitat:

 

Normativa aprovada

 

Notícies (convocatòries oposicions i altres)

 

Persones que integren les borses i marxa de les contractacions

 

Per a suggeriments, informació sobre situacions personal, incidències que pugan sorgir de la gestió de l'acord de borses

posa't en contacte: cgt@uv.es

Tf: (9639) 83041

 


NORMATIVA

NOTÍCIES

-Acord de borses

Desenvolupament del punt 2 (formació)

Interpretació del punt 4 apartat 2 (reclamacions)

Procediment constitució borsa administratius

- Procediment de selecció

personal temporal (SERVEF)

 

- Procediment contractes temporals:

instruccions de Geréncia: desprès de la Inspecció de Treball

- Convocatòries en vigor

- Contractacions temporals (SERVEF)

- Altres universitats valencianes i administracions


- Notícies generals (act. 15-04-08)

RELACIÓ I SITUACIÓ DE LES BORSES DE TREBALL

BORSA

última interinitat Nº *

OBSERVACIONS

ADMINISTRACIÓ GENERAL

BORSES GRUP A i GRUP B Adm. General

 

Borses generals i “especialitzades”

ADMINISTRATIUS (Grup C1)

98(1)

Actualitzat 15/01/10
(1) Noves interinitats a partir de la constitució de la nova borsa

ADMINISTRATIUS (perfil anglès)

14

Borsa FSVO gener 2006. ampliació sept 2007. Borsa no operativa... es mantenen interinitats i contractes anteriors a 15-04-08)

AUXILIAR DE SERVEIS (Grup C2)

Actualitzat 03/05/11

CONSERGE

4

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

AJUDANT BIBLIOTECA (Grup B)

 21 (nova num.)

Actualitzat 1/11/08

Borsa ampliada 1/5/2002

AUXILIAR TÉCNIC DE BIBLIOTEQUES (Grup C)

7

Actualitzat 15/04/08

AUXILIAR DE SERV. BIBL. (Grup D)

45 (nova num.)

Actualitzat 15/01/10

Borsa ampliada ...2002 -- 2003 -- 2004 -- 2005

 

 

 

OPERADOR INFORMÀTIC (Grup C)

10

Nova borsa des de 1/9/2002  Ampliació maig 2008

OFICIAL LABORATORI (Grup C)

 

Actualitzat 15/01/10

Noves borses: perfils C1, C2, C3 i C4 Gener 2007

Nova borsa C4 (13-06-2008)

* Interinitats de vacant "pura": Als efectes de l'acord de borses s'entèn com a vacant "pura" el lloc de treball que no te reserva d'un funcionari (temporalment absent per baixa, comissió de serveis, etc.)*

 

 

 


NOTÍCIES :

 

 

01-03-2011

S'activa la nova borsa d'auxiliars de serveis

Nova borsa incorporant les antigues borses de bidell, telefonista (2007) i auxiliars administratius sense titulació (Mesa Negociadora 2005)

Borsa ampliada ............ 2005 -- 2007

(2)Faltan recol·locar 1/2 interins cessats

 

 15-04-2008 Se deroga les antigues borses d' AUXILIARS ADMINISTRATIUS Actualitzat 1/12/07
Borsa expurgada abril 2002.   Borsa ampliada 22/07/02 -- 2003 -- 2004 – 2005 -- 2006 -- 2007
i ADMINISTRATIUS BORSA ESGOTADA Novembre 2002i entra en vigor la nova borsa d'administratius

Segons acord de Mesa Negociadora aquesta borsa queda extinguida incorporant-se els seus membres en el mateix ordre a la bolsa d’administratius

 

2007 Nova borsa d'auxiliars de servei integra... bidells

 

1-09-2007. Fa més de 4 anys , incomplint totalment la normativa (cada 3 mesos), que la Universitat continua sense publicar oficialment l'actualització de borses

 

1-11-2006. Més dos anys desprès i incomplint greument la normativa la Universitat continua sense publicar oficialment l'actualització de borses

 

- 4-10-2005. Noves instruccions de Geréncia per a la contractació eventual i temporal davant l'acta de Inspecció de Treball

- 1-8-2005. Més d'un any desprès i en un clar incompliment de la normativa, la Universitat continua sense publicar oficialment l'actualització de borses

- 1-6-2005. Acord de Mesa Negociadora integració de la borsa d'auxiliars administratius en administratius. Les persones que no tingan titulació s'integraran en la borsa d'auxiliar de serveis

 

- 1/06/04. - Nova actualització de borses. Inclou la informació sobre les persones excloses (pendent de la publicació oficial del Servei de PAS.

 

- 01/06/04 Nou procediment selecció pel SERVEF

 

- 12-5-2003 El Servei RR. HH: (PAS) fa públiques les borses actualitzades i obri un termini de reclamacions.


- 7/5/03. Publiquem les borses actualitzades (aux serveis, aux. serveis bibliogràfcis, ajudants bilbioteca, administratius). Inclou la informació sobre les persones excloses (pendent de la publicació oficial per part del Servei de RR.HH (PAS)

- 20/11/02. Hem actualitzat les borses (esperem ;-))

- 8/10/02 Convocatòria de la U. Jaume I per ampliació borsa auxiliars administratius

- 30/07/02 El Servei de RR.HH. (PAS) fa pública la nova borsa d'operadors informàtics
Bè que no s'ens ha comunicat pareix que els criteris seguits per a la seua formació son els mateixos que s'aplicaren a la borsa de grup C (administratius)
La
inclourem al nostre llistat conforme hi haja nomenaments i contractacions a partir del mes de setembre

- 24/07/02 La Generalitat regula la creació de borses de millora d'ocupació i la creació de borses de treball

- 11/07/02  "Actualitzem" les contractes de les borses d'auxiliars administratius, administratius, auxiliars de serveis i auxiliars de serveis bibliogràfics

- 17/04/02 Publiquem l'"actualització" de la borsa d'auxiliars administratives desprès de la comunicació de la Universitat de les persones excloses segons el punt 6 de l'Acord de Borses. Quedem a l'espera de que ens envien actualitzacions d'altres borses.
El Servei de RR.HH. (PAS) fa publica tambè la borsa actualitzada i oficial

- Creada la borsa de treball d'Administratius (grup C) (grup C) (fes clic per a més informació) 

 

 

 

 

 

Creada la borsa de treball d'Administratius (grup C)

Per part del Vicerectorat hem rebut el següent escrit:

"Us tramet adjunta la borsa de treball d'Administratius que ha segut elaborada tenint en compte el criteri manifestat per el Defensor del Pueblo , es a dir, el 60% de la puntuació final correspon a la nota d'examen i el 40% a la antiguitat"

Atentament,
El Vicerector d'Organització Administrativa
Lluis Guia Marin"
===========================================
Com és habitual el Vicerector fa marxa pel seu compte quan ja no li queda més remei per a cobrir interinitats. Aquest es un  tema que tambè encara  està pendent de negociació. De fet els percentatges s'aparten dels que consten a l'acord de borses i i "casualment"?? coincideixen amb la darrera proposta de la secció sindical de CGT (que finalment no va signar l'acord de borses per aquesta raò i especialment per la poca claredat del sistema de gestió de les borses)
===========================================

 


La Generalitat regula la creació de borses de millora d'ocupació
El DOGV de 24 de juliol de 2002 publica la Orden  por la que se regula la mejora de empleo como sistema de provisión temporal de puestos de trabajode la administración del Gobierno Valenciano. (También se publica la Orden que regula la creación de bolsas de empleo temporal)

 Text complet de la disposició legal

Aquesta regulació permitirà la "promoció provisional" des de qualsevol escala del grup inmediatament inferior abans de la provisió definitiva mitjançant la promoció interna i/o les corresponentes proves selectives.

Aquesta normativa NO és d'aplicació directa a la Universitat i aquest tema en el nostre cas (com podeu suposar) tambè està pendent de negociació (bè que la Universitat n'ha fet ús quan ho ha estimat oportú i ha concedit algunes millores d'ocupació mentres que altres peticions han estat denegades...). En Generalitat han tardat 3 anys... la Universitat entrarà en el Guinnes...

Mentrestan el nostre màgic vicerector Louis Guia va proveint els llocs vacants a vegades mitjançant millora d'ocupació, a vegades per borsa, a vegades acudint al Servei Valencià d'Ocupació, a vegades...

Naturalment sempre amb raons objectives  i sempre tenint en compte les superiors necessitats organitzatives. Raons que no tindrà cap inconvenient en explicar-nos quan s'ho demanem... No volem explicacions, volem negociacions...!!!

Pegueu una ullada, valoreu i feu-nos arribar el més aviat possible els vostres suggeriments o reivindicacions.

Free counter and web stats