Servei d'Informàtica [SiUV]
BLOG | RSS
[+]   [*]   [!]   [<]   [>]
23/02/2015 19:39:35 *

taularedona.jpg

La Universitat de València va adquirir en 1964 per al seu Centre de Càlcul un ordinador IBM 1620, a fi de donar suport a les activitats investigadores i docents de la comunitat valenciana. Aquest ordinador, que va ser un dels primers instal·lats en universitats espanyoles, va estar operatiu fins a 1978, any en què es va deixar d'utilitzar a causa de la seua lentitud, dificultat d'ús i elevat cost de manteniment.... [+]

volver