Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història Moderna i Contemporània Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 45, Optatiu: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43498 Història i cultura valencianes 5 Obligatori Veure fitxa
43497 Tècniques historiogràfiques i noves tecnologies aplicades al patrimoni cultural 5 Obligatori Veure fitxa
43507 Treball fi de màster 10 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 15 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.