Logo de la Universdad de Valencia Logo Programa de Doctorado en Enfermería Clínica y Comunitaria Logo del portal

Objectius

Els objectius d'aquest programa de doctorat en Infermeria són diversos:

  • Donar resposta a la necessitat de formar infermeres i infermers investigadors, amb una consciència crítica que els permeti actuar responsablement davant de les tendències en les demandes de salut del món contemporani.
  • Formar doctors i doctores que adquireixin la capacitat necessària per a assumir la responsabilitat de liderar creativament les aportacions d'infermeria als processos de canvi en l'àmbit de la salut, als nous reptes del desenvolupament científic i tecnològic actual i als nous escenaris demogràfics, polítics , econòmics i socials que es presenten en la societat del segle XXI
  • Donar resposta a la necessitat d'enfrontar-se a les noves demandes derivades de l'envelliment, malalties cròniques, discapacitat, dependència i als nous escenaris en la política social conseqüència de la globalització.
  • Les diferències i desigualtats en la salut de la població, pobresa, exclusió social i l'eclosió de nous problemes de salut pública, reaparició de malalties contagioses greus, desconegudes o sense tractament eficaç o el significatiu desenvolupament de la tecnologia sanitària demanen una adequació del coneixement infermer al qual el Programa de Doctorat en Infermeria pretén contribuir contribuir a la creació d'espais que facilitin el desenvolupament de les necessàries relacions horitzontals que enforteixin la participació infermera en equips interdisciplinaris i transdisciplinaris, com a element clau per aconseguir el canvi en la qualitat i en la eficàcia de l'atenció a la salut.