web del doctoratUJI Logo del portal

Coordinació i Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinador/a del programa de doctorat

Nom, Cognoms/Nombre Apellidos

Dr. D. Juan Carlos Siurana Aparisi (UV)

Comissió acadèmica del programa de doctorat/ Comisión académica del programa de doctorado

Dr. D. Francisco Arenas Dolz (UV)

Dra. Dña. Elena Cantariño Suñer (UV)

Dr. D.  Jesús Conill Sancho (UV)

Dra. Dª. Adela Cortina Orts (UV)

Dr. D.  Agustín Domingo Moratalla (UV)

Dr. D. Pedro Jesús Pérez Zafrilla (Secretario) (UV)

Sr. José M. Grande Gascón (Personal de apoyo administrativo a la Comisión Académica) (UV)

Dr. D. Domingo García Marzá (responsable del programa de doctorado en la UJI).

Dra. Dña. Elsa González Esteban (UJI).