Logo UVLogo USALDoctorat en Lectura i Comprensió Logo del portal

Coordinador/a del programa de doctorat

Nom, cognoms
Dr. Dña. Raquel Cerdán Otero

Comissió acadèmica del programa de doctorat

Nom, cognoms
Dr. D. Tomás Martínez Giménez (UVEG)
Dr. Dña. Inmaculada Fajardo Bravo (UVEG)
Dr. D. Javier Rosales Pardo (U. Salamanca)
Dr. D. José Ricardo García Pérez (U. Salamanca)
 

Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals