Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Política de privadesa bàsica

 

 • Responsable

Universitat de València

 • Encarregat

Fundació General de la Universitat de València

 • Finalitat

Gestionar el projecte europeu "Erasmus+ Scene Network"

 • Legitimació

Execució d´un contracte

 • Destinataris

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

 1. Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) a l'efecte de realitzar el seguiment del projecte en el marc del programa Erasmus+
 2. A la companyia de teatre CRIT, com a socis artístics del projecte.
 3. A la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR- Valencia) en el marc de la participació de persones refugiades en el projecte.
 4.  A l'Agència de viatges per a l'organització d'esdeveniments
 5. A l'entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l'assegurança de l'activitat.
 6.  Les establides per obligació legal.
 • Drets

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Erasmus+ Scene Network

Política de privadesa ampliada

 

 • Deure d’informació

El responsable del tractament de les dades tractades en el marc del projecte Erasmus+ Scene Network és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la UV). Les dades personals es tractaran per a l'organització i gestió del projecte.

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregat del tractament de les dades, en virtut de l’encàrrec realitzat al seu favor per part de la UV per a l'organització i gestió del projecte europeu Erasmus+ Scene Network liderat per la FGUV.

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: fguv@uv.es 

Causa legitimadora del tractament

La causa legitimadora del tractament és la relació contractual mitjançant un contracte de participació dels beneficiaris del projecte. 

 • Garantia dels drets de les persones interessades

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Erasmus+ Scene Network

 • Destinataris de les dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

 1. Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) a l'efecte de realitzar el seguiment del projecte en el marc del programa Erasmus+
 2. A la companyia de teatre CRIT, com a socis artístics del projecte.
 3. A la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR- Valencia) en el marc de la participació de persones refugiades en el projecte.
 4. A l'Agència de viatges per a l'organització d'esdeveniments
 5. A l'entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l'assegurança de l'activitat.
 6. Les establides per obligació legal.
 • Conservació de les dades 

Les dades personals facilitades es conservaran durant la vigència del contracte.

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

 • Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es