Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

El Perfil de Contractant de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) està allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, d'acord amb allò legalment exigit en la normativa de contractació pública. 

El Perfil de Contractant es pot consultar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Informació important per a proveïdors