Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Les Clíniques de la Universitat de València (Fundació Lluís Alcanyís UV) presenten la 5a Edició del Diploma d'Especialització en Gerodontología

  • 12 de juny de 2024
Image de la noticia

Este Títol Propi està enfocat a llicenciats i graduats en Odontologia que tinguen interés a adquirir els coneixements necessaris per a poder dur a terme tot tipus de tractaments de les principals patologies bucodentals del col·lectiu geriàtric, ja siguen les pròpies de l'aparell estomatognàtic o generades per la presència de malalties sistèmiques i/o els seus tractaments, així com el maneig correcte del pacient polimedicat i de l'ancià dependent.

En l'actualitat, les necessitats de tractaments odontològics en persones d'edat avançada han anat canviant amb el pas dels anys. Contràriament a les tendències d'èpoques passades, on envellir era sinònim de perdre les dents, en l'actualitat ens trobem cada dia més amb persones majors amb dents naturals, majors necessitats de tractaments dentals i conseqüentment una major demanda assistencial d'este col·lectiu.

Per a l'odontòleg, tractar a estes persones requerix no sols tindre majors coneixements sobre l'envelliment dels teixits que conformen l'aparell estomatognàtic, sinó també coneixements mèdics de les múltiples patologies que van afectant el cos humà amb el pas dels anys i de les seues conseqüències a nivell de la cavitat oral, així com el maneig de la plurifarmacia que, si bé és necessària per als tractaments, no està exempta d'efectes secundaris en la cavitat oral.

A més, és important conéixer les conseqüències dels canvis tant funcionals com conductuals i psicològics que esdevenen en este col·lectiu i les seues repercussions en els possibles tractaments que hem de dispensar-los.

La data límit per a inscriure's en el diploma és el 17 de setembre de 2024. El títol té una duració d'un any, abastant des del 29 d'agost de 2024 fins al 28 de setembre 2025. S'impartix en la Clínica d'Odontologia de la Universitat de València, situada al carrer Gascó Oliag, 1 i l'horari és dimecres de 12:00h a 14:00h (teoria) i de 16:00h a 20:00h (pràctiques clíniques).

No perdes l'oportunitat i actualitza les teues habilitats amb CliniquesUV!

Més informació: clic ací