Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Els títols propis són estudis de postgrau per a la l'especialització i/o formació específica universitària, avalats per la Universitat de València i dirigits per al menys un Doctor o Doctora amb vinculació permanent amb la UV.

Els màsters de formació permanent, en concret, constitueixen ensenyaments conduents a una formació avançada i complementària orientada especialment a l'especialització professional. Comprenen entre 60 crèdits ETC i 120 crèdits ETCS, dels quals al menys 6 es dedicaran al treball de fi de màster.

Per accedir als estudis de màster propi l'estudiantat haurà d'estar en possessió un títol universitari oficial espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau; tanmateix, es podrà accedir des de l'últim any de grau si a l'estudiant li resta menys del 10% dels crèdits.

Des del Submenú podeu accedir directament a la fitxa de detall de l'oferta, i des del menú superior trobareu més informació sobre la normativa que regeix els títols propis de la Universitat de València, informació sobre les pràctiques curriculars, així com les beques i ajudes disponibles per a l'estudiantat.