University of Valencia logo Logo General Foundation Logo del portal

Centre de Documentació Europea

El Centre de Documentació Europea (CDE) de la Fundació General de la Universitat de València està integrat en la xarxa de Centres de Documentació Europea que hi ha als 29 països membres. Els més de 650 centres que pertanyen a aquesta xarxa tenen l’objectiu de servir de punt de referència a l’hora de resoldre les necessitats informatives de la ciutadania i dels professionals sobre la Unió Europea, una realitat més palpable cada dia.

A més de rebre totes les publicacions de les diverses institucions comunitàries i de disposar d’accés gratuït a les variades bases de dades comunitàries. El butlletí electrònic Info-Europa, editat setmanalment, és una referència per a la comunitat interessada en la informació comunitària al nostre país.

El progressiu desenvolupament dels serveis informatius del CDE en internet han convertit el Centre, en els darrers anys, en una de les principals referències en el món de la informació sobre el procés d’integració europea en la xarxa.

Les instal·lacions del CDE es troben dins la biblioteca del Campus dels Tarongers de la Universitat de València.

Serveis

  1. Servei de legistació de la UE. Consulta diària del Diari Oficial al dia i accés al document. Cerques en la base de dades de legislació europea Eur-Lex i tramesa immediata dels resultats. Perfils a mida del tema sol·licitat i accés als actes legislatius inclosos en les sèries L, C i S del Diari Oficial. Accés a les sentències del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Informació al dia en la web del Centre amb actualitzacions diàries accessibles a través de RSS.
  2. Servei d'estadístiques de la UE. Consultes a les bases de dades CRONOS-Estadístiques Generals i COMEXT-Comerç Exterior d’Eurostat, l’Oficina Estadística de la Unió Europea. Estadístiques a escala comunitària, estatal o de les diferents comunitats autònomes. Actualitzacions diàries accessibles mitjançant RSS.
  3. Servei de bibliografía de la UE. Recopilacions mensuals de les novetats bibliogràfiques adquirides pel Centre. Cerques temàtiques. Localització i tramesa de les referències. Consulta del catàleg bibliogràfic del CDE a través del seu web.
  4. Servei de programes europeus. Accés a la Guia de Finançament Comunitari del Centre. La base de dades més completa sobre les línies de finançament de programes, iniciatives o accions pilot que es deriven de les polítiques comunitàries. Actualització diària de la base i servei d’alerta de les convocatòries seleccionades a través del correu electrònic de l’usuari. Assessorament sobre les línies financeres més apropiades a les necessitats de particulars i/o institucions.
  5. Servei de formació d'usuaris.Activitats formatives per a la incorporació de l’usuari a les noves tecnologies i per a millorar la destresa investigadora. Visites guiades al Centre. Sessions, prèvia sol·licitud, de recursos sobre la UE en internet.
  6. Servei de difusió.El servidor web del Centre constitueix el seu principal canal de difusió mitjançant l’opció de subscripció RSS. També està present en les xarxes socials Facebook i Twitter, i edita setmanalment el butlletí electrònic Info-Europa (2.357 subscriptors).