Logo UVGrau en Ciència de DadesEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Centre on s'imparteix: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Web específica del grau: https://www.uv.es/graus/cienciadedades

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 18

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1406

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
65

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: ------

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) José Rafael Magdalena Benedicto

Coordinador/a de la titulació Marcelino Martínez Sober

Coordinador/a de pràctiques externes Antonio José Serrano López

Coordinador/a de mobilitat José David Martín

Interès acadèmic, científic o professional:

El Grau en Ciència de Dades proporciona una formació multidisciplinària que capacita per a adquirir, processar, transformar i extraure coneixement a partir de grans volums de dades d'índole diversa (nombres, imatges, vídeo, text, etc.), així com també per a aplicar-los en àrees com la sanitat, les relacions socials, la política, el medi ambient, l'economia i l'empresa.

El grau proporciona una sòlida base de coneixements en l'àmbit de les matemàtiques, l'estadística, la informàtica, la intel·ligència artificial, el dret, la salut i el negoci, els quals permeten donar resposta a la demanda creixent de la societat per a prendre decisions basades en la informació que ens proporcionen les dades. 

Informacions pràctiques:

Aquest grau proporciona els coneixements necessaris per al desenvolupament professional com a analista de dades, especialista en big data, expert en intel·ligència artificial, consultor de negoci, arquitecte de dades i, en general, de totes aquelles ocupacions que requereixen d'un sòlid
coneixement de les dades. A més a més, capacita per a ocupar càrrecs de responsabilitat en les organitzacions i per a assumir el lideratge de projectes gràcies a una formació específica pel que fa a la gestió de la innovació i a les destreses professionals.