Logo de la Universdad de Valencia Logo Laboratorio de Ciencias Sociales (Social·Lab) Logo del portal

L'Observatori de les Migracions sorgeix com un instrument per a proporcionar dades sobre les migracions internacionals, individus, famílies i grups, que s'han establit al País Valencià i la seua evolució en les últimes dècades. El nostre treball consisteix, bàsicament, a agrupar, recopilar i reelaborar, quan ha sigut necessari, les dades disponibles en les bases de dades oficials sobre les persones immigrants internacionals que resideixen al País Valencià. En aquesta fase, la pretensió de l'Observatori és oferir dades sobre la immigració internacional a nivell de País Valencià, províncies i comarques quan siga factible, de manera accessible, amb el conjunt de la informació més rellevant agrupada, i prèviament pre-treballada. L'Observatori de les Migracions sorgeix com una eina al servei de la comunitat universitària, de les organitzacions i col·lectius socials que aborden aquesta temàtica i de la ciutadania en general.

En la seua fase actual, l'Observatori de les Migracions se centra en la immigració. L'arribada i l'assentament de persones, famílies i col·lectius, de migrants internacionals, que avui ja formen part de la societat valenciana, constitueix un dels grans canvis al País Valencià en les últimes tres dècades. L'Observatori pretén oferir dades rellevants per a ampliar i estendre el coneixement sobre aquesta matèria. Un altre aspecte constitutiu de les migracions, l'emigració, és a dir l'eixida del País Valencià de persones ací residents, nacionals i estrangeres, s'abordarà en una fase posterior.

L'Observatori de les Migracions s'estructura en els següents àmbits o temes: àmbit soci-demogràfic; situació jurídica-administrativa; treball; educació; bibliografia. L'Observatori és un instrument en construcció: alguns d'aquests àmbits ja estan disponibles i la informació en obert, uns altres esperem que ho estiguen en breu. Les dades que oferim, agrupats per variables rellevants i de manera cronològica, procedeixen de les bases de dades oficials, particularment de l'INE, de la Secretària d'Estat de Migracions i del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. En cadascun dels àmbits es concreta les fonts i metodologia utilitzada. S'ha realitzat una recopilació, síntesi i/o reelaboració d'aquestes dades, a tres nivells, Espanya, País Valencià i províncies, i quan ha estat possible, a nivell comarcal.