University of Valencia logo Logo Master's Degree in Criminology and Security Logo del portal

Presentació

La Facultat de Dret de la Universitat de València imparteix des del curs acadèmic 2012/2013 un Màster Universitari en Criminologia i Seguretat.

El Màster Universitari en Criminologia i Seguretat proposa un programa formatiu de doble itinerari d'especialització (Criminologia Forense i Gestió de la Seguretat) que admet en cada cas l'orientació professional o l'acadèmica-investigadora (diferenciades en mòduls optatius), amb un total de 60 crèdits ECTS, organitzats en un curs acadèmic.
 

El Màster està concebut fonamentalment per a Graduats en Criminologia; la docència partirà, doncs, d'assumir que l'estudiant posseeix les competències per a l'adquisició de les quals està dissenyat el Grau en Criminologia que imparteix la Facultat de Dret de la Universitat de València, i s'admetrà prioritàriament als qui tinguen un títol de Grau en Criminologia. No obstant açò, amb el doble objecte de garantir la riquesa que per al procés formatiu constitueix la interdisciplinaritat dels qui cursen els estudis, d'una banda, i de possibilitar l'especialització professional de Graduats en àrees afins que orienten la seua activitat professional o investigadora cap a la Criminologia i la Seguretat, per una altra, s'admetrà al mateix a titulats en Dret, Psicologia, Sociologia, Medicina, Treball Social, Educació Social o altres matèries; és totalment recomanable, en aquest cas, que els candidats hagen rebut alguna formació prèvia en Criminologia o desenvolupat tasques professionals o treballs acadèmics de recerca relacionades amb la matèria del Màster.

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy