Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Criminologia i Seguretat Logo del portal

Presentació

La Facultat de Dret de la Universitat de València imparteix des del curs acadèmic 2012/2013 un Màster Universitari en Criminologia i Seguretat.


Interès acadèmic, científic o professional:És realment necessari millorar la formació i l’especialització dels professionals de l'Administració de Justícia, de la seguretat pública i privada, de juristes i criminòlegs, de psicòlegs i sociòlegs, i de treballadors i educadors socials, que desenvolupen o volen desenvolupar la seua tasca professional en sectors relacionats amb la delinqüència i la gestió de riscos en matèria de seguretat.

Des de la perspectiva acadèmica, convé proporcionar una formació d'alt nivell en una disciplina emergent, i amb gran desenvolupament de present i futur, com és ara la criminologia i els estudis de seguretat, des d'una comprensió integral del sistema penal. Els estudis de grau en Criminologia i en Seguretat, que s'han implantat ja, han de tenir com a lògic corol•lari la implantació d'itineraris d'especialització que permeten a qui s’haja format en aquestes matèries completar els seus estudis i accedir al doctorat amb recerques sobre aquestes matèries.

Des de la perspectiva científica, afavorir, orientar i aprofitar la dedicació a la recerca en matèria de criminologia i seguretat dels qui han obtingut un títol de grau, siga en Criminologia i Seguretat o en matèries afins, per potenciar l'estudi criminològic aplicat rigorós, contrastat i adequat a les regles del discurs científic, ha de ser una prioritat, especialment si es considera la utilitat social d'aquests estudis.

Des de la perspectiva professional, la formació de grau pot resultar una base insuficient per a tots aquells titulats que accedeixen al mercat professional, bé en relació amb l'Administració de Justícia penal (i amb l'aplicació de programes de prevenció i gestió de la delinqüència, execució de sancions, etc.), bé en tasques d'elevada responsabilitat en matèria de gestió de la seguretat pública i privada.