Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Criminologia i Seguretat Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 40

Crèdits optatius: 8

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2247

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mastercys

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Asunción Colas Turégano (Co-Directora)
Rosa Mª Trenado Santarén (Co-directora)
Javier Guardiola García
José Ricardo Juan Sánchez
Francisco Montes Suay
Carmen Molines Momparler (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: És realment necessari millorar la formació i l’especialització dels professionals de l'Administració de Justícia, de la seguretat pública i privada, de juristes i criminòlegs, de psicòlegs i sociòlegs, i de treballadors i educadors socials, que desenvolupen o volen desenvolupar la seua tasca professional en sectors relacionats amb la delinqüència i la gestió de riscos en matèria de seguretat. Des de la perspectiva acadèmica, convé proporcionar una formació d'alt nivell en una disciplina emergent, i amb gran desenvolupament de present i futur, com és ara la criminologia i els estudis de seguretat, des d'una comprensió integral del sistema penal. Els estudis de grau en Criminologia i en Seguretat, que s'han implantat ja, han de tenir com a lògic corol·lari la implantació d'itineraris d'especialització que permeten a qui s’haja format en aquestes matèries completar els seus estudis i accedir al doctorat amb recerques sobre aquestes matèries. Des de la perspectiva científica, afavorir, orientar i aprofitar la dedicació a la recerca en matèria de criminologia i seguretat dels qui han obtingut un títol de grau, siga en Criminologia i Seguretat o en matèries afins, per potenciar l'estudi criminològic aplicat rigorós, contrastat i adequat a les regles del discurs científic, ha de ser una prioritat, especialment si es considera la utilitat social d'aquests estudis. Des de la perspectiva professional, la formació de grau pot resultar una base insuficient per a tots aquells titulats que accedeixen al mercat professional, bé en relació amb l'Administració de Justícia penal (i amb l'aplicació de programes de prevenció i gestió de la delinqüència, execució de sancions, etc.), bé en tasques d'elevada responsabilitat en matèria de gestió de la seguretat pública i privada.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis Jurídics, Ciències Polítiques i Criminologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: mastercys@uv.es