Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Criminologia i Seguretat Logo del portal

La necessitat d'un nou itinerari especialitzat

Esta oferta formativa sorgeix de la vertadera necessitat de millorar la formació i especialització dels professionals de l'Administració de Justícia, de la Seguretat Pública i Privada, de juristes i criminòlegs, psicòlegs, sociòlegs, treballadors i educadors socials que desenvolupen o volen desenvolupar la seua tasca professional en sectors relacionats amb la delinqüència i la gestió de riscos en matèria de seguretat.

Des de la perspectiva acadèmica, convé proporcionar una formació d'alt nivell en una disciplina emergent i amb gran desenvolupament de present i futur com és la Criminologia i els estudis de Seguretat, des d'una comprensió integral del sistema penal. Els estudis de Grau en Criminologia i en Seguretat, que s'han implantat ja, han de tenir com a lògic corol·lari la implantació d'itineraris d'especialització que permeten als qui es formen en aquestes matèries completar els seus estudis i accedir al doctorat desenvolupant recerques sobre aquestes matèries; no per a dissenyar una mena d'itinerari acadèmic únic de grau i postgrau contrari a l'esperit de l'Espai Europeu d'Educació Superior, sinó per a possibilitar una formació especialitzada d'alt nivell en aquestes matèries, que podrà culminar la preparació acadèmica de nombrosos Graduats en Criminologia i Seguretat (que desitgen completar la seua formació insistint en aquest àmbit de coneixement) o complementar, amb una especialització rigorosa i d'alt nivell en aquestes matèries, la formació de Grau dels qui s'hagen titulat en disciplines afins i manifesten un interès professional per la dedicació a aquests temes i una capacitació bàsica per a seguir aquests ensenyaments.

Des de la perspectiva científica, afavorir, orientar i aprofitar la dedicació a la recerca en matèria de Criminologia i Seguretat dels qui han obtingut un títol de Grau, siga en Criminologia i Seguretat o en matèries afins, per a potenciar l'estudi criminològic aplicat rigorós, contrastat i adequat a les regles del discurs científic, hauria de ser una prioritat, especialment considerant la utilitat social d'aquests estudis.

Des de la perspectiva professional, la formació de Grau pot resultar una base insuficient per a tots aquells titulats que accedeixen al mercat professional, bé en relació a l'Administració de Justícia penal (i a l'aplicació de programes de prevenció i gestió de la delinqüència, execució de sancions, etc.), bé en tasques d'elevada responsabilitat en matèria de gestió de la seguretat pública i privada.

Així doncs, el pla d'estudis que ara es presenta no només atén a una demanda social (la necessitat de professionals amb formació especialitzada en aquestes matèries es fa patent), sinó que a més satisfà la necessitat de projecció acadèmica d'un nodrit grup d'estudiants que no tenen a la seua disposició, en el nostre àmbit geogràfic, una formació de postgrau presencial en les seues matèries d'especialitat. I d'altra banda ha de destacar-se que la Universitat de València ofereix als estudiants a través de la seua Facultat de Dret un programa de doctorat en Estudis Jurídics, Ciències Polítiques i Criminologia, que requereix naturalment per a accedir al mateix haver cursat prèviament estudis oficials de Màster Universitari. El Màster que ací es proposa completa, doncs, un itinerari acadèmic i formatiu de forma coherent; i ve a omplir un buit en l'oferta formativa presencial.