Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Criminologia i Seguretat Logo del portal

Professorat de la UV

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
ADAM MORELL, AURORA

ADAM MORELL, AURORA

PDI-Associat/Da Universitari/A

(9638) 64165

aurora.adam@uv.es

ALVAREZ DIAZ, JOSE ANTONIO

ALVAREZ DIAZ, JOSE ANTONIO

AMIGO GARCIA, JOSE ANTONIO

AMIGO GARCIA, JOSE ANTONIO

APARICIO GARCIA, LUIS

APARICIO GARCIA, LUIS

BAIXAULI GALLEGO, ELENA

BAIXAULI GALLEGO, ELENA

PDI-Associat/Da Universitari/A
BERLANGA SANCHEZ, ANTONIO

BERLANGA SANCHEZ, ANTONIO

CALVET GIMENO, FERNANDO

CALVET GIMENO, FERNANDO

PDI-Associat/Da Universitari/A
CANTON CHIRIVELLA, ENRIQUE

CANTON CHIRIVELLA, ENRIQUE

PDI-Titular d'Universitat
CARBONELL MATEU, JUAN CARLOS

CARBONELL MATEU, JUAN CARLOS

PDI-Associat/Da Universitari/A

Teléfon (9616)25234

(9616) 25234

juan.carbonell@uv.es

CARBONELL VAYA, ENRIQUE

CARBONELL VAYA, ENRIQUE

PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a d' Institut Universitari
CARRILLO GOMEZ, ANTONIO

CARRILLO GOMEZ, ANTONIO

CERVELLO DONDERIS, MARIA VICENTA

CERVELLO DONDERIS, MARIA VICENTA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a d' Institut Universitari
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

CHAVES PEDRON, CESAR

CHAVES PEDRON, CESAR

PDI-Ayudante Doctor/A

(9616) 25244

cesar.chaves@uv.es

COLAS TUREGANO, M.ASUNCION

COLAS TUREGANO, M.ASUNCION

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Biografia
 

[BioM. Asunción Colás Turégano es Doctora en Dret per la Universitat de València i professora titular de Dret penal d’aquesta universitat, en la què imparteix classes en els  graus en Dret i Criminologia, així com en els màsters oficials en Criminologia y Ciències Penals i en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional. Al llarg de la seua carrera universitària ha participat en projectes de investigació sobre drets humans, violència de gènere, drets dels menors i,  més recentment, sobre menors i  noves tecnologies. Com a resultat de la seua activitat  investigadora ha publicat  diverses monografies y articles en revistes especialitzades sobre temes com, entre altres, protecció del medi ambient, delinqüència  protagonitzada per menors, violència de genero, tutela penal del dret a la imatge. Es autora, així mateix de un manual sobre Dret Penal de Menors. Fou coordinadora del Grau en Criminologia de la Facultat de Dret de la Universitat de València des de març de 2009 a  maig del  2013. En la actualitat es Codirectora del Màster Oficial en Criminologia i Seguretat.grafia, versió en valencià]

CONESA BURGUET, MARIA LLANOS

CONESA BURGUET, MARIA LLANOS

PDI-Associat/Da Universitari/A
FERNANDEZ GONZALEZ, MIQUEL ANGEL

FERNANDEZ GONZALEZ, MIQUEL ANGEL

PDI-Ajudant Doctor/A
FLORES GIMENEZ, FERNANDO

FLORES GIMENEZ, FERNANDO

PDI-Titular d'Universitat

Instituto de Derechos Humanos Calle Serpis, 29 46022 - Valencia

(9638) 28939

fernando.flores@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

GISBERT GRACIA, VERONICA

GISBERT GRACIA, VERONICA

PDI-Ajudant Doctor/A
GOMEZ VILLORA, JOSE MARIA

GOMEZ VILLORA, JOSE MARIA

GONZALEZ COLLANTES, TALIA

GONZALEZ COLLANTES, TALIA

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
GONZALEZ CUSSAC, JOSE LUIS

GONZALEZ CUSSAC, JOSE LUIS

PDI-Catedratic/a d'Universitat

(9616) 25237

jose.cussac@uv.es

GONZALEZ SALA, FRANCISCO

GONZALEZ SALA, FRANCISCO

PDI-Titular d'Universitat
GUARDIOLA GARCIA, JAVIER

GUARDIOLA GARCIA, JAVIER

PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
JUAN SANCHEZ, JOSE R.

JUAN SANCHEZ, JOSE R.

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat

Facultad de Dret Avinguda dels Tarongers, s/n Despatx 3c04

(9638) 28910

ricardo.juan@uv.es

Biografia
 

Autor de 22 articles científics, 40 capítols de llibre i 5 monografies. Recerca centrada en l'estudi del procés penal i els drets humans, i en l'anàlisi de la justícia des de la implementació de tècniques de management i la seva consideració com a servei públic. Destaquem les següents publicacions: sobre el procés penal, “'Proceso penal y nuevas tendencias del derecho penal: el uso político-criminal del proceso y su preponderante configuración para la aplicación de la norma penal secundaria” (RGDP, 2018), “El nuevo régimen de la incomunicación cautelar en el proceso penal español” (Indret, 2017), “La 'litigiosidad' penal española: ¿es fiable la estadística judicial?” (ReCRIM, 2017), “Generalización de la segunda instancia penal y dotación de tribunales: una prospectiva cuantitativa y valoración al respecto de las reformas del Código Penal y la LECrim” (Diario La Ley, 2016) i la monografia La responsabilidad civil en el proceso penal(La Ley, 2004). Sobre qualitat de la justícia: “Derechos fundamentales, recursos de amparo e incidentes de nulidad como indicadores de la calidad de la justicia en España: un estudio cuantitativo” (Diario La Ley, 2019), “La LO 7/2015: el Juez legal predeterminado, la gestión de los tribunales y su incidencia sobre el acceso a la justicia. ¿La implantación encubierta de los Tribunales Provinciales de Instancia?” (Diario La Ley, 2015). En l'àmbit de la justícia civil La legitimación en el proceso civil: los titulares del derecho de acción, fundamentos y reglas (Aranzadi, 2014).

Mèrits docents i de recerca: 2 sexennis, 5 quinquennis i 9 triennis.

LATORRE SANCHEZ, INMACULADA

LATORRE SANCHEZ, INMACULADA

LEGANES GOMEZ, SANTIAGO

LEGANES GOMEZ, SANTIAGO

PDI-Associat/Da Universitari/A
LEON ALAPONT, JOSE

LEON ALAPONT, JOSE

PDI-Titular d'Universitat
LLOPIS NADAL, PATRICIA

LLOPIS NADAL, PATRICIA

PDI-Contractat/Da Doctor/A

Despacho 3C11

(9616) 25288

patricia.llopis@uv.es

Biografia
 

Patricia Llopis Nadal és Professora Contractada Doctora de Dret Processal a la Universitat de València. En esta institució realitzà els seus estudis de Llicenciatura en Dret (2012), de Màster en Estudis Internacionals i de la Unió Europea (2014) i de Doctorat en Ciències Jurídiques amb Menció Internacional (2017), obtenint als tres graus el Premi Extraordinari i la Beca per a la Promoció de la Excel·lència Acadèmica de la Generalitat Valenciana destinada als llicenciats durant el curs acadèmic 2011-2012.

La seua investigació s’ha centrat en l’estudi dels tribunals supranacionals, la tutela de la propietat intel·lectual i la protecció dels drets a l’entorn digital, obtenint el Premi Manuel Broseta (2014) pel seu estudi sobre la tutela dels drets fonamentals en Europa i el Premi Antonio Delgado (2018) pel seu estudi sobre la tutela dels drets d’autor a Internet; així mateix, el dret processal penal europeu també s’inclou entre les seues línies de recerca actuals. Fruit del seu treball com a investigadora ha publicat dos monografies, així com capítols de llibre i articles en revistes especialitzades; a més a més, ha participat activament en congressos i en jornades tant nacionals com internacionals. Amb el propòsit de completar la seua recerca ha sigut beneficiària d’ajudes en concurrència competitiva que li han permès realitzar estades al Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law (en un total de quatre ocasions, la primera d’elles en virtut de la scholarship concedida per la pròpia institució) i en la Sorbonne Université de Paris. Així mateix, ha participat en sis projectes d’investigació, cinc d’ells de finançament estatal i un de finançament autonòmic, sobre l’eficiència de la litigació massiva, les garanties del procés penal i la tutela dels drets a l’entorn digital.

En l’actualitat imparteix les assignatures de Processal Civil i de Processal Penal al Grau i dobles Graus en Dret. A més a més, és docent al Màster Universitari en Criminologia i Seguretat, al Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere, així com al Màster Universitari en Estudis Internacionals i Europeus de la Universitat de València. Durant el curs 2014-2015 participà al Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP); en 2016 completà el postgrau International Legal English Diploma de la Universitat de València i des de l’any 2018 imparteix docència en anglès als grups d’Alt Rendiment (AR) de la Facultat de Dret. És membre del Projecte d’Innovació Docent consolidat Grupo Moot Court en la UV, participant com a entrenadora en competicions Moot i compartint la seua experiència en jornades d’innovació educativa; a més a més, forma part d'altres projectes d'innovació docent concedits per distintes universitats espanyoles. Tant en 2019 com en 2021 ha sigut coordinadora de la Summer School for Young Researchers de la Facultat de Dret de la Universitat de València i des de març de 2020 és membre i coordinadora de la Red Interuniversitaria para la Investigación y Docencia del derecho procesal en Inglés.

MARTINEZ GARAY, LUCIA

MARTINEZ GARAY, LUCIA

PDI-Titular d'Universitat

(9616) 25231

lucia.m.garay@uv.es

MONTES SUAY, FRANCISCO

MONTES SUAY, FRANCISCO

PDI-Emerit/a Universitat
NAVARRETE IBAÑEZ, ESTEFANIA

NAVARRETE IBAÑEZ, ESTEFANIA

PACHECO TORRALVA, ALFREDO

PACHECO TORRALVA, ALFREDO

PDI-Associat/Da Universitari/A
PALACIOS HORMIGO, JOSE MARIA

PALACIOS HORMIGO, JOSE MARIA

PASCUAL FERNANDEZ, IVAN RAFAEL

PASCUAL FERNANDEZ, IVAN RAFAEL

PEIRO RAMADA, JUAN JOSE

PEIRO RAMADA, JUAN JOSE

PDI-Titular d'Universitat

Campus de Burjassot - Facultat de Ciències Matemàtiques - Planta 2 - Despatx 027

(9635) 43089

juanjo.peiro@uv.es

PERIS REMON, PATRICIA

PERIS REMON, PATRICIA

PLANELLS SILVESTRE, LEONOR M

PLANELLS SILVESTRE, LEONOR M

POMER LOPEZ, NURIA

POMER LOPEZ, NURIA

SABATER MAROTIAS, RAQUEL

SABATER MAROTIAS, RAQUEL

SANCHEZ VILANOVA, MARIA

SANCHEZ VILANOVA, MARIA

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Biografia
 

María Sánchez Vilanova és Professora Contratada Doctora en el Departament de Dret penal de la Universitat de València i Professora Col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya. Les seves línies principals de recerca giren entorn de l'estudi de l'impacte de les noves tecnologies en el Dret des d'una perspectiva criminológica

 

SANCHEZ-FERRAGUT ANDREU, FRANCISCO JAVIER

SANCHEZ-FERRAGUT ANDREU, FRANCISCO JAVIER

SOLDINO GARMENDIA, VIRGINIA

SOLDINO GARMENDIA, VIRGINIA

PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs
TRENADO SANTAREN, ROSA MARIA

TRENADO SANTAREN, ROSA MARIA

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Director/a Titulacio Master Oficial