Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Desenvolupament en Biotecnologia i Biomedicina Logo del portal

 

a) Admissió sense complements de formació:

1) Hi poden ser admesos de forma directa sense complements de formació els alumnes que estiguen en possessió del títol dels màsters en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida, en Recerca en Biologia Molecular, Cel•lular i Genètica, en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut o en Bioinformàtica, de la Universitat de València.

També hi poden ser admesos amb les mateixes condicions els alumnes que hagen cursat màsters oficials en una universitat espanyola o estrangera, del mateix nivell i en l’àmbit de coneixement de les ciències moleculars de la vida que hagen fet un treball de fi de màster que conferisca competències d’innvestigació i que l’hagen fet sobre un tema equivalent a alguna de les línies d’investigació del programa de doctorat.


2) També hi poden ser admesos de forma directa sense complements de formació els estudiants que tinguen un títol de DEA dels estudis de doctorat anteriorment desenvolupats pels departaments de Bioquímica i Biologia Molecular, Biologia Cel•lular, Genètica i Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València.


b) Admissió amb complements de formació.


Els estudiants que hagen obtingut un màster o que hagen cobert el període de formació d’un programa de doctorat (per qualsevol dels mecanismes previstos en la legislació aplicable) del mateix nivell i en un àmbit de coneixement relacionat amb el programa (ciències biològiques, ciències químiques, medicina, farmàcia, enginyeria química, enginyeria agronòmica...), però que no estiga centrat en els aspectes moleculars de les ciències de la vida, així com els estudiants que accedisquen al programa de doctorat amb un títol de grau la durada del qual siga almenys de 300 crèdits, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits en investigació procedents d’estudis de màster, han d’aprovar les següents assignatures del màster en Investigació en Biologia Molecular, Cel•lular i Genètica: Bioinformàtica (tres crèdits ECTS), Introducció a la Investigació (4,5 crèdits ECTS), Models d’Experimentació (tres crèdits ECTS), Tècniques d’Anàlisi i Quantificació (4,5 crèdits ECTS) i Tècniques Òmiques (tres crèdits).