Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

Criteris d'admissió

L’admissió en el màster serà preferent per als sol•licitants que acrediten la titulació de llicenciat o graduat en ciències de l’activitat física i l’esport. En segon lloc, els sol•licitants que acrediten la titulació de diplomat en els estudis de mestre (especialitat d’educació física) o de graduat en els estudis de mestre d’educació primària amb esment en educació física. L’acreditació d’altres llicenciatures o graus afins (psicologia, psicopedagogia, medicina, pedagogia, etc.) també tindran admissió no preferent.
Per als sol•licitants amb altres titulacions de grau o llicenciatura, la CCA valorarà la necessitat de demostrar una formació disciplinar prèvia al màster.
En el cas que calga prioritzar les sol•licituds, la selecció dels estudiants s’atendrà als criteris següents:

- Expedient acadèmic (70%)
- Experiència investigadora i publicacions (10%)
- Coneixement de l’anglès (10%)
- Altres criteris o proves que la CCA considere necessàries (10%).