Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement Logo del portal

El Màster en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement oferix el coneixement teòric i les principals ferramentes d'investigació sociocomunicativa per al desenrotllament del periodisme de qualitat vinculat a sectors i espais socials emergents, així com per a l'avaluació informativa de les polítiques públiques, incidint sobre la interpel·lació que els partits polítics i els moviments socials realitzen sobre la ciutadania en moments de mobilització o en temps d'eleccions democràtiques, configurant diferents formes de comunicació corporativa i política. El màster es caracteritza, a més, per un enfocament aplicat a la implementació de protocols redaccionals en els nous periodismes i de protocols d'actuació en comunicació política. Es pretén amb això que els i les estudiants adquirisquen els coneixements i les competències professionals necessàries per a introduir-se en el camp del periodisme especialitzat per la seua vinculació a: a) les noves tecnologies de la informació i la comunicació, b) l'avaluació de polítiques públiques i c) els temes emergents en la societat del coneixement i la complexitat (ciència, tecnologia, gènere, acció col·lectiva, identitats, etc.) ; així com en el camp de la comunicació política.