Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 44

Crèdits optatius: 2

Treball fi de màster: 8

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2239

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-nous-periodismes

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Francesc Martínez Gallego (Co-director)
Guillermo López García (Co-director)
Enrique Bordería Ortiz
José Vicente Gamir Ríos
Héctor Mateos Ballesteros
Carolina Moreno Castro
Dolors Palau Sampio
Francisca Sánchez Pérez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El Màster en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement oferix el coneixement teòric i les principals ferramentes d'investigació sociocomunicativa per al desenrotllament del periodisme de qualitat vinculat a sectors i espais socials emergents, així com per a l'avaluació informativa de les polítiques públiques, incidint sobre la interpel·lació que els partits polítics i els moviments socials realitzen sobre la ciutadania en moments de mobilització o en temps d'eleccions democràtiques, configurant diferents formes de comunicació corporativa i política. El màster es caracteritza, a més, per un enfocament aplicat a la implementació de protocols redaccionals en els nous periodismes i de protocols d'actuació en comunicació política. Es pretén amb això que els i les estudiants adquirisquen els coneixements i les competències professionals necessàries per a introduir-se en el camp del periodisme especialitzat per la seua vinculació a: a) les noves tecnologies de la informació i la comunicació, b) l'avaluació de polítiques públiques i c) els temes emergents en la societat del coneixement i la complexitat (ciència, tecnologia, gènere, acció col·lectiva, identitats, etc.) ; així com en el camp de la comunicació política.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.filologia@uv.es