Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement Logo del portal

Està especialment dirigit a persones interessades a ampliar la seua formació acadèmica, a fi de poder aplicar les seues competències a l'estudi, anàlisi i participació activa en processos comunicatius lligats amb les noves formes de fer periodisme, l'espai específic de la comunicació política i la inserció dels dits processos en el context general de la societat del coneixement.

Per a accedir al màster es requerix disposar d'una titulació en Periodisme o Comunicació Audiovisual, o bé d'alguna altra titulació de les branques de Ciències Socials i Jurídiques i d'Humanitats, amb coneixements afins a la Comunicació i el Periodisme. A més, per les pròpies característiques del títol, es requerixen coneixements teòrics i metodològics de nivell de grau de l'àrea de periodisme.

Els i les estudiants procedents de països on el CASTELLANO no és idioma oficial hauran de presentar una acreditació de NIVELL C1 de coneixements d'espanyol, reconeguda en el Marco Comú Europeu de Referència per a les Llengües. En tot cas, és recomanable que es compte amb competències lingüístiques passives (especialment lectores) d'ANGLÉS i de la llengua pròpia de la Universitat de València, el VALENCIÀ.