Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement Logo del portal

Criteris i valoracions:

· S'admet en el màster a titulats universitaris.

· S'admet en el màster a estudiants de procedència internacional, que posseïsquen i acrediten almenys el certificat C1 d'espanyol, segons el Marco Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

· La CCA aplicarà el següent barem de selecció (màxim 10 punts) :

1) Expedient acadèmic (màxim 6 punts)

a) Graduats/des Licenciats/des en Periodisme (coeficient ponderació 1) .

b) Graduats/des Licenciats/des en Comunicació Audiovisual (coeficient ponderació 0,8)

c) Graduats/des Licenciats/des en Publicitat i Relacions Públiques, Sociologia, Ciències Polítiques i de l'Administració (coeficient ponderació 0,6) .

d) Graduats/des Licenciats/des en Filologia, Història, Història de l'Art, Geografia, Psicologia, Filosofia, Humanitats, Ciències de l'Educació (coeficient ponderació 0,5).

e) Resta de Diplomats/des, Llicenciats/des i Graduats/des (coeficient ponderació 0,3) .

2) Experiència i formació professional o investigadora acreditada en àrees i àmbits afins als continguts del Màster (màxim 3 punts)

3) Altres mèrits: coneixement d'idiomes (no inferior a B1 del Marco Comú Europeu), cartes de presentació, formació complementària, (màxim 1 punt)