Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Optometria Avançada i Ciències de la Visió Logo del portal

La investigació en Optometria i les Ciències de la Visió ha protagonitzat un fulgurant ascens en els últims anys. Els avanços tecnològics i de tècniques instrumentals de mesura ha permès un inusitat progrés en el coneixements teòrics dels processos i mecanismes de la visió, que s'han traduït en avanços de rellevància en les tècniques clíniques relacionades amb ells, tant en l'àmbit de l'oftalmologia com de l'Optometria i les Ciències de la Visió. Això s'ha traduït en un increment substancial de les revistes d'investigació dedicades a les ciències afins a la Optometria i Ciències de la Visió, així com en el nombre d'articles publicats a nivell mundial en aquestes àrees. Publicacions que tradicionalment només consideraven de manera tangencial treballs en aquestes àrees, ara els potencien, tenint en compte la importància derivada d'aquests avenços, que es trasllada de forma immediata a troballes de rellevància clínica en el tractament de les problemàtiques visuals, ja siguin patològiques o no patològiques.

El doctorat en Optometria i Ciències de la Visió de la Universitat de València naix de la ja extensa experiència d'aquesta institució en la investigació en aquestes àrees. El departament d'Òptica d'aquesta Universitat va veure nàixer un dels primers grups de recerca en Ciències de la Visió d'aquest país, que és reconegut com un dels més actius i prolífics en aquest camp, traduïts en centenars de publicacions en revistes científiques de alt impacte i desenes de tesis doctorals, que per la seva vinculació original amb l'assignatura de Física de la Visió es van adscriure a l'àrea de Física. La implantació dels estudis d'Òptica i Optometria multiplicar l'interés per la recerca en l'àrea de l'Optometria i les Ciències de la Visió, que a causa de la impossibilitat dels diplomats en desenvolupar una tesi doctoral, ha generat un inusitat interès en els estudis de doctorat.

En tot just dues edicions dels estudis de Màster d'Optometria i Ciències de la Visió, que permeten als Diplomats i Diplomades en Òptica i Optometria iniciar els estudis de doctorat, s'ha constatat que gairebé un 30% dels i les estudiants matriculats han mostrat interés a desenvolupar la seva formació en la recerca en aquest camp mitjançant el desenvolupament d'una tesi doctoral, el que garanteix una alta demanda del programa en el futur.

És especialment interessant destacar que, en l'àrea d'influència socioeconòmica de la Universitat de València hi ha també centres de recerca amb una important dedicació a l'àrea de l'Optometria i les Ciències de la Visió, com la Fundació Oftalmològica del Mediterrani (que ha signat convenis de cooperació en tasques d'investigació amb el grup de Ciències de la Visió de la Universitat de València).

Els continguts dels estudis de doctorat en Optometria i Ciències de la Visió estan en consonància, a més, amb els que ofereixen i oferiran altres universitats públiques i privades de l'estat espanyol, com la Universitat Complutense de Madrid, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Granada , Universitat de Santiago de Compostel · la, Universitat de Múrcia, Universitat de Valladolid, Universitat d'Alacant, Universitat de Saragossa, Universitat Europea de Madrid.

Aquest programa s'engloba dins de l'estratègia de R + D + I de la Universitat de València dins de l'àrea de Ciències de la Salut, completant l'oferta actual de programes de doctorat i seguint les seves especificacions. Cal destacar en aquest aspecte que el projecte de Campus d'Excel · lència VLC / CAMPUS promoguda per la Universitat de València, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València contempla específicament una plataforma d'innovació i investigació dedicada a la Ciència i tecnologia de la Salut, així com una Escola Internacional de Postgrau i Doctorat. L'objectiu d'aquest programa és evolucionar i desenvolupar-se per a poder aprofitar al màxim les possibilitats oferides per aquestes plataformes.

El Programa de Doctorat en Optometria i Ciències de la Visió s'inclou dins de les línies d'investigació de la Universitat de València i estarà integrat a la futura Escola Doctoral de Ciències de la Salut, Ciències i Enginyeries de la Universitat de València.

Aquest programa ofereix places per a estudiants a temps complet amb una durada màxima de tres anys i prèvia autorització de la comissió acadèmica podran realitzar estudis de doctorat a temps parcial amb una durada màxima de cinc anys.

Els diferents doctors adscrits al programa de doctorat mantenen diverses col · laboracions amb altres institucions acadèmiques i de recerca, tant nacionals com internacionals. Destacar per exemple la col · laboració molt activa amb la Universidade do Miho (Portugal), University of Manchester (Regne Unit) i Indiana University (EUA). En aquestes institucions s'han dut a terme estades de recerca tant per part de doctors com a estudiants de doctorat en una direcció i una altra, gràcies al finançament dels programes del Ministeri (José Castillejo), Generalitat Valenciana (BEST) i la pròpia Universitat de València (V Segles). És de destacar el gran nombre de publicacions conjuntes amb investigadors d'aquestes universitats, així com projectes d'investigació conjunts duts a terme i tesis conjuntes llegides. En concret destacar una Starting Grant finançada per l'European Research Council que considera la col · laboració activa de la State University of New York (EUA).