Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Optometria Avançada i Ciències de la Visió Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 36

Crèdits optatius: 6

Treball fi de màster: 12

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2175

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Semi-presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: https://www.uv.es/master-optometria-avancada-ciences-visio/ca/master-universitari-optometria-avancada-ciencies-visio.html

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Física

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Walter Furlán (Director)
Inmaculada Bueno Gimeno
César Antonio Albarrán Diego
José Juan Esteve Taboada
Andrés Gené Sampedro
Rosa María Hernández Andrés
Daniel Monsálvez Romín
Susana Ortí Navarro
Mª Angeles Sáez Miralles (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El camp de treball professional de l’optometrista és cada vegada més ampli i les necessitats de formació i reciclatge professional en el camp de les noves metodologies i tecnologies són ja fonamentals. L’optometria és una branca científica d’àmplia aplicació clínica que ha tingut un creixement fulgurant els últims anys amb l’obertura de nous camins de recerca i aplicació clínica relacionats amb les noves tècniques de compensació i anàlisi d’ametropies. El camp d’aplicació clínica de l’optometria ha estat ampliat a l’anàlisi prèvia i el seguiment de la cirurgia refractiva, els nous tipus de compensació mitjançant lents de contacte, els tractaments de teràpia visual avançada o les aplicacions de les metodologies psicofísiques en la de detecció precoç de patologies visuals, complementàries de les tasques de diagnòstic oftalmològic. Cal afegir-hi a més que l’envelliment de la població planteja una sèrie de problemes visuals en què l’actuació de l’optometrista serà fonamental, tant en el tractament com en l’atenció primària. Amb aquest màster s’obtindrà una alta capacitació en l’especialització professional en diferents àrees de l’optometria, com ara l’optometria geriàtrica, les teràpies visuals o els aspectes optomètrics de la cirurgia refractiva, entre altres. Els estudis capacitaran, a més, per a realitzar tasques de recerca tant en l’àrea de les ciències de la visió com en l’àrea de la clínica aplicada. Per això, l’orientació és acadèmica, i de caràcter mixt, tant per a la capacitació com per a la pràctica professional especialitzada com per a la capacitació per a la recerca.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Optometria i Ciències de la Visió

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Walter.Furlan@uv.es