Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Optometria Avançada i Ciències de la Visió Logo del portal

El Màster en Optometria i Ciències de la Visió té diverses opcions per a completar els 60 crèdits ECTS que condueixen a l'obtenció del Títol. Aquestes opcions es poden triar en funció de la modalitat de matrícula (presencial o semi-presencial online), l'orientació triada (clínica o recerca) i el temps de dedicació (temps complet o temps parcial).

Modalitat de matrícula:

  • Presencial (grup P1): Amb assistència obligatòria a la totalitat de les classes de teoria, seminaris, laboratoris i pràctiques clíniques, a més d'exàmens i lectura del treball fi de Màster.
  • Online o semi-presencial (grup P2): Amb assistència obligatòria només als laboratoris i pràctiques clíniques, a més d'exàmens i lectura del treball fi de Màster. En aquest cas, el material i indicacions per a seguir les classes de teoria i seminaris estarà disponible a l'Aula Virtual de la Universitat.

Orientació del Màster:

  • Clínica: S'hauran de cursar com a mínim dos de les següents assignatures optatives: Atenció Optomètrica Pre i Post Cirurgia, Superfície Ocular, Optometria Comunitària.
  • Recerca: S'hauran de cursar les següents assignatures optatives: Introducció a la Recerca I i Introducció a la Recerca II. L'orientació Recerca és la recomanada per a l'ingrés al Programa de Doctorat en Optometria i Ciències de la Visió de la Universitat de València, perquè aquest programa exigeix tenir aprovades les assignatures Introducció a la Recerca I i Introducció a la Recerca II. En cas d'haver triat l'orientació clínica, es podran curses aquestes assignatures durant el període de doctorat.

Temps de dedicació:

  • A temps complet (un any): 60 crèdits en el mateix curs acadèmic.
  • A temps parcial (dos anys): 60 crèdits repartits en dos cursos acadèmics.
  • En cas de decidir cursar el Màster a temps parcial, es recomana repartir la càrrega docent en els dos anys, és a dir, aproximadament 30 crèdits per curs.

Important: El Treball Fi de Màster només es pot presentar després d'haver aprovat la resta de les assignatures del Màster, és a dir, 6 crèdits ECTS de matèries optatives i 42 crèdits ECTS de matèries obligatòries. Per això, en cas de cursar el Màster a temps parcial, aquesta assignatura haurà de ser inclosa en la matrícula del segon any.