header
Cursos Qui som Continguts ObertsContactar 1| Castellano


1
rojo
presentació
formularillicenciesfaq
rojo

  

 

 

Preguntes freqüents


>¿A qui es dirigeix l’Open Course Ware?
>¿Quin benefici trauen els usuaris de l’Open Course Ware?
>¿Quins criteris ha de tindre en compte el professor que vullga adequar els seus materials docents al projecte OCW?, ¿cal algun tipus de revisió específica?
>¿Quina és la llicència de publicació dels materials de l'OCW?
>¿Quins són els nivells d’informàtica que hauran d’emprar els professors de l’OCW? ¿Són ells els que elaboren els materials i els formats?, ¿qui s’encarrega de penjar-los en la web?
>¿Quins són els avantatges de l’OCW per a la UV?
> ¿Açò vol dir que els professors han d’utilitzar necessàriament eixes noves tecnologies en els materials que presenten?
>¿Quines són les motivacions que poden tindre els professors per a participar, i quins poden ser els efectes d’aquesta iniciativa?
>Propietat intelectual | Drets d'autor


Per a facilitar el treball del professorat universitari en la seua configuració del cursos que publicaràn en l'espai universitari de l'OCW de la Universitat de València, la Oficina OCW ha creat algunes seccions explicatives que poden resoldre problemes inicials.

De totes maneres, recorde que com a Personal Docent e Investigador de la UV es pot posar en contacte amb nosaltres en qualsevol moment enviant un email a l'adreça electrònica: ocw@uv.es

Respostes de Beatriz Gallardo Paúls, Directora de l'Oficina OCW - UV

> ¿A qui es dirigeix l’Open Course Ware?
Els destinataris bàsics dels cursos són usuaris autodidactes, estudiants d’assignatures semblants en altres institucions, futurs estudiants de les universitats que volen informar-se sobre com seran els cursos, o altres professors d’altres universitats… i en fi, qualsevol persona que tinga accés a la xarxa. Recordem que una de les missions de la Universitat és la transferència del coneixement, i açò s’aconsegueix millor si facilitem un accés obert als nostres productes, tant els de recerca com els de docència.

> ¿Quin benefici trauen els usuaris de l’Open Course Ware ?
El benefici és estrictament el coneixement i l’autoaprenentage. En totes la informacions que trobem sobre la iniciativa OCW és freqüent llegir, junt a la descripció del què és l’Open Course Ware, una especificació que asenyala el que NO és; i efectivament, cal dir que no es tracta d’una plataforma que dòne cap accés a una titulació amb reconeixement de crèdits, o que permeta als usuaris la interacció amb el professorat que ha elaborat els continguts. L’Open Course Ware és una biblioteca de materials docents digitals que estan a l’abast de tothom, però que no contempla la relació habitual que tenim amb els alumnes mitjançant les classes, les tutories, l’aula virtual i el correu electrònic, les pàgines de les assignatures, etc.

> ¿Quins criteris ha de tindre en compte el professor que vullga adequar els seus materials docents al projecte OCW?, ¿cal algun tipus de revisió específica?
Efectivament, un dels reptes que planteja el desenvolupament del projecte, i que supose que és el que més preocuparà al professorat, és el relatiu a les qüestions de propietat intel.lectual i drets d’utilització de materials aliens; per aquesta raó l’Oficina OCW-UV incorpora la participació dels Serveis Jurídics de la Universitat.
Com es tracta de publicar materials en obert, demanem a cada responsable de curs que signe un contracte de cessió de drets de propietat intel.lectual dels seus materials docents durant un període de 5 anys, la qual cosa implica a més a més, la garantia de què tampoc no hi ha problemes d’autoria en la seua selecció de materials. Les classes són sempre, quasi per definició, materials polifònics, on citem constantment teories, dades, investigacions, models de treball elaborats per altres… fins i tot materials nostres que tenim publicats en editorials amb las que tenim signat un contracte; de vegades aquestos treballs tenen un Copyright que permet la seua utilització amb finalitat educativa, però d’altres vegades la utilització dels textos pot vulnerar la llei de propietat intel.lectual.

> ¿Quina és la llicència de publicació dels materials de l'OCW?
La participació en l’Open Course Ware suposa acceptar una llicència anomenada Creative Commons, amb la qual cada autor decideix quins són els drets de propietat intel.lectual que vol mantindre per al seu producte; hi existeixen sis modalitats, i és l’autor el que tria una d’elles, sense assumir d’entrada una reserva global dels drets (el clàssic “Tots els drets reservats”). En general, el projecte OCW assumeix un tipus de llicència Creative Commons segons la qual l’autor, en aquest cas el professor, permet la utilització, la traducció, la distribució i la còpia derivada de la seua obra amb dues condicions bàsiques: el reconeixement, és a dir, que en tots aquests processos es cite la procedència dels materials (que en aquest cas ha de ser la menció de l’autor i de la institució), i que es mantinga una utilització sense cap benefici comercial i amb el mateix tipus de llicència, el que s’anomena “compartir igual”; en alguns casos el docent podrà optar per una llicència més restrictiva i no consentir la transformació o còpia derivada del material. Normalment el tipus de llicència s’explicita mitjançant unes icones molt llegibles que indiquen a l’usuari les seues possibilitats. En definitiva, el concepte fonamental de treball ja no és el copyright, sinó el copyleft, on l’autor decideix fins a quin punt vol donar lliure accés al seu treball o reservar-se’n alguns drets.

> ¿Quins són els nivells d’informàtica que hauran d’emprar els professors de l’OCW? ¿Són ells els que elaboren els materials i els formats?, ¿qui s’encarrega de penjar-los en la web?
Bé, l’única cosa que demanem als professors interessats és que ens proporcionen cursos complets i materials de qualitat, lliures de conflictes d’autoria. Les qüestions estrictament informàtiques, com ara la pàgina web de l’OCW-UV, i el que podriem anomenar “adaptació digital” d’eixos continguts, és responsabilitat de l’Oficina OCW, per a la qual cosa compta amb la participació del Servei d’Informàtica. Els seus responsables treballen ja en la creació del suport informàtic que ens permetrà posar els materials a l’abast de tothom, probablement utilitzant la plataforma de l’Aula Virtual. La seua participació serà necessària també per a convertir els materials preparats pels docents en un format digital que siga adequat als requisits d’usabilitat.

> ¿Quins són els avantatges de l’OCW per a la UV?
Per les coses que ja hem comentat, una de les raóns més importants per a participar en un projecte com aquest és la importància d’estar presents en els moviments d’avantguarda universitària, amb una implicació directa que ens convertisca en una institució activa front els canvis.
Un altre argument important es relaciona amb la internacionalització i la visibilitat de la Universitat com una universitat de qualitat: amb l’OCW ens integrem en un amplíssim “aparador” d’oferta educativa. També em sembla important el fet que la major part dels docents impartim assignatures molt vinculades amb la nostra investigació, per la qual cosa, encara que parlem d’una iniciativa clarament docent, de publicació de cursos y assignatures, podem pensar que alhora, indirectament, estem ampliant la transferència de la nostra investigació. El prestigi investigador que té ja la nostra institució, i que òbviament ha de seguir augmentant, es reforça si el prestigi didàctic va de la mà; en aquest sentit l’OCW suposa participar en una iniciativa mundial de transferència del nostre bagatge docent, i ens permet mostrar públicament un aspecte essencial de la nostra identitat que de vegades els docents sentim poc valorat. Per això suposa també una oportunitat òptima per a donar accés públic a l’esforç d’innovació pedagògica que tants professors i professores de la casa venen desenvolupant en els últims anys, per eixemple en el marc dels PIEs i les diferents seccions del programa DocenTIC.

> ¿Açò vol dir que els professors han d’utilitzar necessàriament eixes noves tecnologies en els materials que presenten?
No es tracta de cap obligació, de fet en l’oferta actual de l’OCW trobem moltíssimes assignatures que consisteixen simplement en documents PDF o presentacions de diapositives. Però no podem oblidar la vinculació de l’OCW amb la generalització de les tecnologies didàctiques, ja que la disponibilitat dels materials en la Web 2.0 pot servir per a estimular la creativitat i la innovació dels docents, una tasca en la qual el Vicerrectorat de Convergència treballa des de la seua creació.
Cal tindre present que els estudiants que arriben a les nostres aules, i que són els destinataris inicials dels materials que publicarem, comencen a ser ja el que els especialistes anomenen “nadius digitals” (per oposició als “immigrants digitals”, que som encara la major part dels docents), i podem adequar els nostres mètodes a aquest nou perfil d’alumne sense que açò supose, òbviament, una trivialització dels continguts. D’altra banda, són canvis que ens afecten per igual a tots els implicats en la docència, no només als docents; es tracta d’acceptar un model diferent de transferència del saber que, com es repeteix amb tanta insistència, ja no es centra en la figura del docent sinó que atorga un protagonisme compartit a professorat i alumnat; de fet, les pràctiques d’educació oberta són dissenyades per un tipus d’estudiant que s’implica activament en l’aprenentatge. Tot açò torna a insistir en els processos oberts de comunicació i coneixement compartit, etc., i des d’aquests plantejaments podem dir que amb l’OCW la Universitat de València participa directament en la configuració de l’anomenat “Espai Global d’Aprenentage”.

> ¿Quines són les motivacions que poden tindre els professors per a participar, i quins poden ser els efectes d’aquesta iniciativa?
Com ja he dit, en la Universitat hi ha molts professors amb inquietuds de creativitat i innovació pedagògica als qui pot interessar fer públiques les seues propostes, en les quals han invertit molt de temps i esforç; també em sembla interessant esmentar el reconeixement que aquest tipus d’implicació docent té per als procediments actuals d’acreditació del professorat, que valoren específicament les iniciatives d’innovació educativa.
Pel que fa als efectes, podem preveure, a més a més, una espècie d’efecte intern d’autoanàlisi i autoexigència per al professorat que participe, ja que els materials perden la fugacitat de la classe diària i adquireixen una espècie de vocació de permanència i d’exposició pública. I com tots sabem, quan estem en exposició pública ens comparem amb la resta i tenim més cura del que fem. La competitivitat ja habitual en la investigació pot entrar també en l’esfera de la docència.

[+] Per a més informació

> Propietat intelectual | Drets d'autor

1. Tots els cursos publicats dins de l'OCW tindràn una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 3.0 No adaptada. Per a més informació sobre el que significa aquest tipus de llicència per al seu autor, pot consultar la pàgina Llicències.

2. Per a citar materials trobats en espais OCW d'altres universitats pel professorat de la UV o per a que personal extern cite materials inclosos en el nostre espai, sol.licitem que s'utilitze el sistema de cites recomanat pel MIT-OCW en la seu pàgina d'Ajuda; es a dir:

[Name], [Course Title], [Term]. (MIT OpenCourseWare: Massachusetts Institute of Technology), [URL] (Accessed [Date]). License: Creative commons BY-NC-SA

Per exemple:

Jane Dunphy, 21F.225/21F.226 Advanced Workshop in Writing for Science and Engineering (ELS), Spring 2007. (MIT OpenCourseWare: Massachusetts Institute of Technology), http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Foreign-Languages-and-Literatures/
21F-225Spring-2007/CourseHome/index.htm (Accessed March 10, 2008). License: Creative commons BY-NC-SA

 

  somerights1ocwconsortium1universia
 

Oficina OCW - Universitat de València
Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner"
Campus dels Tarongers | 46022, València
OCW inici