header
Cursos Qui som Continguts ObertsContactar 1| Castellano


1
rojo
presentació
formularillicenciesfaq
rojo

  

 

 

Presentació de l'Oficina


El Consell de Govern de la Universitat de València celebrat el 29 d’abril de 2008 va aprovar l’adhesió al projecte Open Course Ware, iniciat l’any 2001 pel MIT, MIT OCW, esdevingut consorci internacional des d’abril de 2006 , OCW Consortium; a aquest consorci pertany igualment Universia, que assisteix tècnicament i jurídica a les universitats latinoamericanes participants, OCW Universia.

L’Open Course Ware és un projecte editorial electrònic que consisteix a posar en la xarxa, en accés obert, els materials docents corresponents a cursos complets de les universitats. Amb l’adhesió a aquest projecte, la Universitat de València dòna un pas més en la direcció indicada per diversos eixos del seu Pla Estratègic, com ara difondre a tothom la seua formació de grau, reforçar la internacionalització de la UV, fomentar la transferència de coneixement a la societat, i afavorir les dinàmiques de treball col.laboratiu.

La Universitat de València considera altament beneficioses les possibilitats que ofereix el projecte Open Course Ware per a la difusió del coneixement mitjançant les estructures de la Web 2.0. Amb l’oferta en obert dels materials docents creats i utilitzats pels seus professors, molt freqüentment com a reflex directe de les seues tasques d’investigació, cal preveure que el bagatge docent de la Universitat de València s’anirà consolidant com una entitat modular amb identitat pròpia i a l’abast de tothom. La UV participa així del moviment cultural de Continguts Oberts, que defensa l’accés al coneixement lliure i sense restriccions.

Des d’aquest plantejament global, presidit per les idees d’apertura, difusió, internacionalització i col.laboració, la Universitat de València vol donar suport als professors que hi vullguen participar en el Open Course Ware-UV amb la creació de l’Oficina OCW, coordinada des del Vicerectorat de Planificació i Igualtat.

En el primer quadrimestre del curs 2008-2009 es publicarán els primers cursos. En aquesta fase inicial l’oficina seleccionarà les propostes d’assignatures dels professors que van manifestar el seu interés l'any 2007. L’aprovació de les assignatures presentades es realitzarà tot tenint en compte els següents criteris:

  • Grau de desenvolupament dels materials docents aportats i adequació al esquema de publicació (seccions obligatòries).
  • Disponibilitat dels materials en format digital.
  • Inexistència de conflictes de propietat intel.lectual.
  • Claredat en l’atribució d’autoria dels materials als diferents docents d’un mateix curs.

 

  somerights1ocwconsortium1universia
 

Oficina OCW - Universitat de València
Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner"
Campus dels Tarongers | 46022, València
OCW inici