header
Cursos Qui som Continguts ObertsContactar 1| Castellano


1
rojo
presentació
formularillicenciesfaq
rojo

  

 

 

Formulari i Bases de Participació

pdfPer a participar en la convocatòria de l'OCW de l'any 2009, vaja a la pàgina de la Unitat d'Innovació Educativa, on trobarà la documentació adequada.

Les bases per a la participació en el projecte son les següents:

 1. Podran participar en el projecte OCW els docents de la Universitat de València que impartisquen docència reglada en qualsevol nivell.

 2. La participació podrà ser individual i també en grup en els casos en què una mateixa assignatura hi siga desenvolupada per més d’un docent (docència compartida, grups teòrics i pràctics, etc.). En aquestes situacions, caldrà que un dels docents siga coordinador de la proposta.

 3. La solicitud de participació es tramitarà en convocatòries específiques del Vicerrectorat de Convergència mitjançant un Formulari d’inclusió d’assignatura que hi serà disponible a la pàgina web de l’Oficina OCW-UV, i que caldrà enviar a la direcció ocw@uv.es.

 4. L’Oficina OCW-UV avaluarà les solicituds de cada convocatòria per a la seua aprovació.

 5. L’Oficina OCW-UV proporcionarà assessorament i suport als professors interessats en participar, tant en les qüestions legals relatives a les llicències Creative Commons, com també en els aspectes tècnics de presentació i elaboració (adaptació digital) dels materials docents.

 6. Els materials es referiràn a assignatures pertanyents a l’Oferta Acadèmica actual de la UV, i correspondran a cursos complets. La possible publicació de materials corresponents a assignatures no vigents serà considerada individualment per l’Oficina OCW-UV.

 7. Els materials docents es podran presentar en castellà, valencià i anglès.

 8. Quan l’Oficina OCW-UV aprove la publicació d’una assignatura, els docents interessats en participar signaran un Protocol jurídic mitjançant el qual:

  a. Es comprometen a la cessió dels materials docents per a la seua divulgació en obert en el portal OCW-UV per un període renovable de 5 anys.

  b
  . Accepten aquesta difusió amb una Llicència Creative Commons que permet la utilització, reutilització, traducció i adaptació dels materials, sempre que es mencione la seua procedència institucional i d’autor, i no hi haja cap ús comercial (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca).

  c.
  Manifesten que els materials elaborats no presenten problemes d’autoria i drets de propietat intel.lectual.


 9. Els materials proporcionats pels docents a l’Oficina OCW-UV per a la seua publicació en el Open Course Ware s’adequaran als requisits informàtics establerts pel Servei d'Informàtica.

 10. Els materials proporcionats pels docents a l’Oficina OCW-UV per a la seua publicació en el Open Course Ware s’adaptaran a unes categories mínimes especificades per l'Oficina OCW.

 11. Quan l’Oficina OCW dispose dels arxius corresponents a una assignatura completa i el corresponent contracte signat pel docent responsable, la inclourà en l’oferta OCW de la UV.

 12. La participació dels docents en el projecte OCW serà certificada des del Vicerrectorat de Cultura, Igualtat i Planifificació  amb una Acreditació de participació.

 

  somerights1ocwconsortium1universia
 

Oficina OCW - Universitat de València
Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner"
Campus dels Tarongers | 46022, València
OCW inici