Treballs d'Investigació de Rafael Pla López (GRUP DE TEORIA DE SISTEMES)

Durant les darreres dècades la meua principal linia d'investigació ha estat el desenvolupament d'un Model d'Evolució Social basat en una Teoria General de l'Aprenentatge. El treball ¿Cuánto puede perdurar una revuelta?, va estar presentat en abril de 1996 en la 1ª Reunión Española de Ciencia de Sistemas. En aquest treball s'aplica un Model d'Aprenentatge Històric-Geogràfic implementat en llenguatge C i desenvolupat amb la col·laboració de Vicent Castellar.

Un estudi exhaustiu de l'aplicació d'aquest model s'exposa en Social and Ecological Consequences of Adaptive Pacifism and Unsubmission, presentat en octubre de 1996 al 3rd.European Congress of Systems (CES'3).

Un desenvolupament posterior s'exposa en Un Modelo Matemático de Influencia de las Condiciones Naturales en la Evolución Social, realitzat per Rachid Temre sota la meua direcció i presentat en la sessió de desembre de 1996 de l'Agrupació Territorial Valenciana de la SESGE. En la sessió de la mateixa de gener de 1997 vaig exposar, amb el títol d'Emergència de nous comportaments i objectius en l'Evolució Social, algunes de les implicacions del Model.

Així mateix, Vicent Castellar, baix la meua direcció, ha presentat la seua tesi doctoral sobre un Model d'Evolució Social Sostenible. Uns primers resultats de la tesi s'exposen en Un modelo de desarrollo sostenible opuesto a la hecatombe ecológica, comunicació que ha presentat en la 14th International Conference of WACRA-Europe on Sustainable Development, realitzada en Madrid del 16 al 19 de setembre de 1997. Altres resultats s'exposen en Economical consequences from a model of social evolution.

Posteriorment vam abordar una modificació dels Models per a recollir la simulació de l'evolució dual als Sistemes Socials d'Orient i Occident, amb uns resultats força prometedors d'un treball previ amb Vicent Castellar. Aquesta líniea d'investigació va conduir a posteriors desenvolupaments amb Mohamed Nemiche que, baix la meua direcció, ha presentat la seua tesi doctoral sobre Un modelo sistémico de evolución social dual. Alguns resultats previs van ser presentats en diferents congressos en Panticosa i Pittsburgh, on va obtenir el primer premi del Congrés. La continuació d'aquesta línia d'investigació, encara inconclosa, afegeix la dualitat Nord-Sud a la Est-Oest; uns resultats preliminars han estat presentats en un congrés en Murcia. Per altra banda, Mohamed Nemiche ha continuat treballant en nous desenvolupaments del model amb sistemes multiagents.

Hem treballat també en un Model sobre l'evolució de l'atur. Alguns resultats derivats d'aquest s'exposen en Model of Evolution of Interchange Among Countries.

I desenvolupant un treball anterior, hem desenvolupat un Model Dinàmic d'Evolució de la Taxa Mitjana de Ganància.

Un treball posterior desenvolupa un model cibernètic de 2n ordre per evitar l'extensió del terrorisme.

Així mateix, en 2014 he impartit una videoconferència en un congrés en Atenas sobre "Innovation and growth in the Economics of Information", i presentat una comunicació en un congrés en València sobre "Tools for global democratic governance".


Accés a les pàgines de:
GRUP DE TEORIA DE SISTEMES
Formen part d'aquest grup els professors jubilats SEMINARI PERMANENT DE SISTEMES

Sociedad Española de Sistemas Generales

Les dades del grup apareixeran en la base de dades de DATRI-OTRI, actualment sense actualitzar. Com tarden en actualitzar-les, mentrestant podeu veure les dades que hem enviat ;-)
al principi