Facultat de PsicologiaGrau en LogopèdiaUniversitat de València Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat de Psicologia i Logopèdia

Web específica del grau: www.uv.es/graus/logopedia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 120

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 24

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1203

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
80

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
18 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Logopeda

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Antonio M. Ferrer Manchón

Coordinador/a de la titulació Laura Dolz Serra

Coordinador/a de pràctiques externes Jesús Castro Calvo

Coordinador/a de mobilitat Ladislao Salmerón González

Interès acadèmic, científic o professional:

L’objectiu del grau en Logopèdia és proporcionar a l’estudiantat la formació teòrica i pràctica necessària per donar solució als diferents problemes relacionats amb la veu, l’audició, la parla i el llenguatge (tant oral com escrit). Per aconseguir-ho, és necessària una competència transversal que considere aspectes diversos de biologia, medicina, psicologia, lingüística, pedagogia, etc.
 

Informacions pràctiques:

Aquest grau habilita per a l’exercici professional de logopeda.

A hores d’ara, els i les logopedes només poden accedir a llocs de treball en el sistema educatiu si tenen una titulació complementària. Així i tot, mitjançant diferents convenis i modalitats de treball, poden realitzar nombroses tasques relacionades amb el món de l’ensenyament.

Encara que la logopèdia s’associa sovint amb el món de la infantesa, es tracta d’una disciplina que abasta tots els problemes de llenguatge que poden patir les persones al llarg de la vida, com ara els derivats de processos neurodegeneratius, accidents, malalties psiquiàtriques, etc.