Facultat de PsicologiaGrau en LogopèdiaUniversitat de València Logo del portal

Presentació Facultat de Psicologia i Logopèdia

Psicologia


En els seus més de trenta anys d'existència, la Facultat ha passat de ser una secció de la Facultat de Filosofia i CC. de l'Educació a situar-se a l'àrea de Salut. Té el ferm reconeixement del seu caràcter científic i experimental al costat del reforç de la Logopèdia. Aquesta evolució es caracteritza per una cerca activa i contínua de qualitat i excel·lència en la labor formativa i investigadora, en un context de compromís amb les necessitats socials.

En els anys 60, amb la incorporació del professor José Luis Pinillos a la recentment creada càtedra de Psicologia, s'inicia el desenvolupament de la Psicologia Científica a València. Aproximadament una dècada després (1973), comencen els estudis de Psicologia, i en 1983, es crea la Facultat de Psicologia encara que va caldre esperar a 1994, perquè els plans d'estudi foren ja els propis d'aquesta disciplina. Poc després, en 1997, s'inicia la diplomatura de Logopèdia, adscrita a la Facultat. En 2009, comença la implantació del Pla Bolonya; les primeres promocions dels Graus de Psicologia i Logopèdia, es graduen en 2013 i 2014, respectivament.

L'expansió de la Psicologia científica i acadèmica s'ha vist acompanyada per un fort desenvolupament de l'activitat professional. Molt primerencament, va haver-hi ja iniciatives en la Facultat que van conduir a un programa de pràctiques “externes”, de caràcter voluntari primer i obligatori després, amb el desenvolupament final d'un important pràcticum que completa les pràctiques de laboratori en el propi centre. L'intercanvi amb altres universitats a través de programes Erasmus, Sicue i Internacional afavoreix també una formació més universal, cada vegada mes necessària per als estudiants i professionals actuals.

Aquest objectiu formatiu, es completa amb l'activitat investigadora desenvolupada pel professorat, al costat de professionals externs i professorat visitant, en els màsters i doctorats, alguns d'ells d'alt caràcter i reconeixement internacional. L'activitat i bon fer del personal docent i investigador al costat del d'administració i serveis adscrit a la Facultat possibilita l'àmplia oferta de formació i recerca que col·loca a la Facultat de forma contínua al llarg dels anys dins dels tres primers llocs en els rànquings nacionals i entre les 50 primeres d'Europa.

 
Logopèdia

La Junta de Govern de la Universitat de València, va aprovar en sessió de 23 de març de 2000 el Pla d'Estudis de la Diplomatura de Logopèdia, que va ser publicat al BOE nº197 de 17 d'agost. Aquesta Diplomatura es troba en vies d'extinció, ja que en el curs 2010-2011 es va implantar el Grau de Logopèdia, organitzat en 4 anys i 240 ECTS i pertanyent a la branca de coneixement de Salut.

La professió de Logopeda es troba reconeguda per la Llei 44/2003 d'Ordenació de les Professions Sanitàries, com a professió sanitària. Així mateix, el Reial decret 1277/2003, que regula l'autorització dels Centres Sanitaris, regula l'activitat professional dels/as Logopedes.