University of Valencia logo Logo The Two Cultures Observatory (O2C) Logo del portal

Nova web del grup d'investigació de l'Observatori de les Dues Cultures

  • April 26th, 2022

El Grup d'Investigació de l'Observatori de les Dues Cultures (O2C) ha creat la seua web per a adaptar-la al nou gestor de continguts de la Universitat de València i millorar així l'accessibilitat a la informació i publicacions de l'equip.

L'Observatori de les Dues Cultures és un grup d'investigació multidisciplinari centrat en la comunicació de la ciència. Al nou web hi podeu trobar una presentació general dels objectius de recerca del grup, així com les línies d'investigació i les persones que l'integren, tant de la Universitat de València com d'altres institucions. 

Una part destacada de l'activitat del grup són les publicacions. En aquest apartat es pot trobar un resum d'aquells articles i capítols de llibres amb participació dels membres del grup com la participació en congressos i altres activitats de recerca.

Poc a poc s'aniran afegint continguts i s'aniran actualitzant les informacions de la web. També estaran actives en breu les xarxes socials del grup. 

Esperem que el nou web siga d'interés i que acoste la recerca de l'Observatori de les Dues Cultures tant a altres grups interessats en aquestes línies de treball com al públic en general.