Unitat de Gestió Departamental d’Anatomia i Embriologia Humana-Història de la Ciència i Documentació-Patologia

Relació de Llocs de Treball

Codis Perfils

Personal administratiu: 

Foto Nom Categoria Contacte +info
ROMERO CUENCA, NURIA Romero Cuenca, Nuria
Cap d’Unitat

Extensió: (9638) 64966
Nuria.Romero@uv.es

+ info
ROMERO CUENCA, NURIA

Guillén García, Silvia

Administrativa

Extensió: (9639) 83504 (Dept. de Patologia)
Silvia.Guillen@uv.es

+ info
ROMERO CUENCA, NURIA Serrano González, Josefina Administrativa Extensió: (9638) 64164 (Dept. d'Història de la Ciència i Doc.)
Josefina.Serrano@uv.es
+ info
ROMERO CUENCA, NURIA Ortola Devesa, Pilar Administrativa Extensió: (9639) 83525
Pilar.Ortola@uv.es
+ info
ROMERO CUENCA, NURIA Salavert Pérez, Mariví Administrativa Extensió: (9638) 64146  (Dept. d'Anatomia i Embriologia Humana)
m.vicenta.salavert@uv.es
+ info
ROMERO CUENCA, NURIA Trilles Oliver, Silvia Administrativa Extensió: (9638) 64947
silvia.trilles@uv.es
+ info
SIN FOTO Romero García, María Luisa Auxiliar Serveis

Extensió: (9639) 83502
m.luisa.romero@uv.es

+ info

Personal Tècnic: 

Foto Nom Categoria Contacte +info
SIN FOTO
Tècnic Mitjà Laboratori (Perfil B3)

Extensió: (9639) 83521 (Dept. d'Anatomia)

GLORIA ALFOSEA CUADRADO GLORIA ALFOSEA CUADRADO TÈC.MIT.CONS.D'ESTRUC.ANAT.HUMANES Extensió: (9639) 83524 (Dept. d'Anatomia)
gloria.alfosea@uv.es
+ info
CARMEN RAMS ALMENAR CARMEN RAMS ALMENAR TÈC.MIT.CONS.D'ESTRUC.ANAT.HUMANES Extensió: (9639) 83524 (Dept. d'Anatomia)
carmen.rams@uv.es
+ info
SIN FOTO LUCÍA BORI TORMO TÈC.MIT.CONS.D'ESTRUC.ANAT.HUMANES Extensió: (9639) 83524 (Dept. d'Anatomia)
lucia.bori@uv.es
+ info
SIN FOTO ANA BARBERÁ CARRIÓN Oficial Laboratori (Perfil C2) Extensió: (9638) 64021 (Dept. d'Anatomia)
ana.barbera@uv.es
+ info
SIN FOTO JUAN ANTONIO MARTÍ POZO Oficial Laboratori (Perfil C2) Extensió: 43449 (Dept. d'Anatomia)
juan.a.marti@uv.es
+ info
SIN FOTO INMACULADA PÉREZ RODA
Oficial Laboratori (Perfil C2) Extensió: (9639) 83227 (Dept. de Patologia) inmaculada.perez@uv.es + info
SIN FOTO RAFAEL NAVARRO LUCAS Oficial Laboratori (Perfil C3)

Extensió: 52464 (Dept. de Patologia)
rafael.navarro-lucas@uv.es

+ info
SIN FOTO M. TERESA SAGRADO VIVES Tècnica Mitjà Laboratori (Perfil B2) Extensió: (9639) 83944 (Dept. de Patologia) teresa.sagrado@uv.es + info
SIN FOTO CLARA FRANCÉS GÓMEZ
Oficial Laboratori (Perfil C2) Extensió: (9639) 83944 (Dept. de Patologia) Clara.Frances@uv.es + info

CODIS DE PERFILS:

PERFIL B2. TÈCNIQUES INCLOSES EN AQUEST PERFIL:
1. Manipulació complexa d'animals d'experimentació. Intervencions quirúrgiques.
2. Treballs en condicions estèrils a diferents nivells de seguretat.
3. Cultius cel·lulars i microbiològics: elaboració de mitjans i manteniment dels cultius.
4. Cultius de teixits. Percussió d'òrgans.
5. Tècniques de biologia molecular i bioquímiques.
6. Tècniques immunològiques i enzimàtiques.
7. Realització de cariotips.
8. Obtenció i processament de mostres biològiques.
9. Oxigrafies i quantificacions de gasos.
10. Assaigs farmacològics.
11. Microscòpia òptica, confocal i electrònica de mostres biològiques.
12. Treballs de taxonomia i sistemàtica.

PERFIL B3. TÈCNIQUES INCLOSES EN AQUEST PERFIL:
1. Disseny, construcció, muntatge i reparació d'equips electrònics.
2. Disseny i manteniment de plaques i circuits digitals i analògics.
3. Maneig de sistemes de control d'instrumentació, d'electrònica i d'informàtica industrial.
4. Sistemes de detecció electrònica i fotònica.
5. Coneixement i aplicació de diferents llenguatges informàtics.
6. Instal·lació i manteniment de sistemes informàtics avançats.
7. Manteniment de sistemes operatius, xarxes internes, locals i sistemes de transferència d'informació i disseny i manteniment de sistemes web.
8. Disseny i manteniment de sistemes web.
9. Assessorament tècnic en problemes electrònics i/o informàtics.
10. Disseny d'instal·lacions de sistemes electropneumàtics.
11. Maneig de sistemes òptics i/o optomètrics.

PERFIL C2. TÈCNIQUES INCLOSES EN AQUEST PERFIL:
1. Maneig d'aparells relacionats amb la cromatografia i espectroscòpia en general.
2. Manipulació d'animals d'experimentació.
3. Manteniment i control de material biològic, mèdic o farmacèutic.
4. Manteniment de sistemes d'esterilització i centrifugació.
5. Participació en tècniques de biologia molecular, bioquímiques, immunològiques i/o enzimàtiques i microbiològiques.
6. Treballs d'ajuda a la preparació de cariotips, cultius cel·lulars i microbiològics.
7. Treballs de suport en tècniques d'aïllament i identificació de substàncies a partir de mostres biològiques.
8. Treballs de suport a la microscòpia òptica, confocal i electrònica de mostres quimicobiològiques.
9. Treballs de suport en taxonomia i sistemàtica.
10. Tractament i control de purificació d'aigua.

PERFIL C3. TÈCNIQUES INCLOSES EN AQUEST PERFIL:
1. Col·laboració en la configuració i posada en marxa de sistemes informàtics bàsics.
2. Coneixements bàsics dels diferents llenguatges informàtics.
3. Muntatge, manteniment i reparació d'equips electrònics.
4. Muntatge, manteniment i reparació de circuits analògics i digitals.
5. Manteniment de xarxes locals.
6. Manteniment i preparació d'elements òptics i/o optomètrics.
7. Manteniment i preparació de sistemes electromecànics.
8. Treballs de suport en muntatges de sistemes d'instrumentació, d'electrònica i d'informàtica industrial.
9. Treballs de suport al manteniment de sistemes web.

Àlies de correu: ugdanhispat@uv.es

Tràmits de secretaria:

Sol·licituds:
Informació d'interés:

 

Pàgines web dels departaments: