UVemprénUniversitat de València Logo del portal

PRESENTACIÓ

El concurs “Posa en marxa la teua idea d’emprenedoria inclusiva” és una competició oberta a tot l’estudiantat matriculat en el curs 2021/22 en titulacions oficials de grau, màster i doctorat de la Universitat de València i en el títol propi de la Universitat de València d’expert/a en startup management que busca reconèixer i premiar projectes creatius que proposen les millors solucions innovadores i originals d’emprenedoria inclusiva, proposades i desenvolupades en equips multidisciplinaris.

S'haurà de triar un dels següents reptes:

REPTE 1: Propostes per a facilitar entorns universitaris inclusius a persones amb discapacitat que comprenguen la millora de processos administratius i d'informació relacionats amb la vida acadèmica (sol·licituds d'admissió i matrícula, programes d'acolliment de nous estudiants, desenvolupament de les classes, materials docents, aules virtuals) o relacionats amb activitats desenvolupades o oferides per les universitats o les ciutats a l'estudiantat (allotjament, biblioteques, transport, activitats culturals, esportives, etc.)

REPTE 2: Desenvolupament de solucions o prototips inclusius per a persones amb discapacitat utilitzant tecnologies existents com per exemple la tecnologia hàptica, realitat virtual o augmentada

REPTE 3: Propostes en el sector de la moda inclusiva: com per exemple disseny de peces adaptades per a perfils de persones amb discapacitat, valorant-se l'estètica

REPTE 4: Millorar la qualitat de vida de cuidadors i cuidadores no professionals de persones amb discapacitat, mitjançant fórmules de suport social

REPTE 5: Fomentar l'emprenedoria rural inclusiva: desenvolupar iniciatives emprenedores i idees de negoci aplicables a l'àmbit rural i alineades amb els objectius i metes de desenvolupament sostenible (ODS 2030), agricultura sostenible, serveis de proximitat o turisme rural

CONVOCATÒRIA DE CONCURS UNIVERSITARI

pdf Bases de la convocatoria

url Data publicació Tauler d'Anuncis UV: 23 de desembre de 2021

url Data publicació DOGV: 23 de desembre de 2021

Resolució de sol·licituds admeses i excloses (Publicació en el Tauler Oficial: 3 de febrer de 2022)

Resolució de projectes guanyadors (Publicació en el Tauler Oficial: 23 de juny de 2022)

PROGRAMA FORMATIU 

 • MÒDUL SESSIONS - ONLINE - 15:30 - 20:30 PROFESSORAT

  Emprenedoria inclusiva (3h)

  10 de febrer de 2022

  Expert/a de l'ONCE

  Bootcamp modelat de negoci (15h)

  15, 16 i 18 de febrer de 2022

  Emilio Gallego

  Design thinking (5h)

  25 de febrer de 2022

  Youssef Oufaska

  Peer 2 peer (5h) - sessió 1

  21 de març de 2022

  Emilio Gallego

  Finances per a no financers (5h)

  1 d'abril de 2022

  Pau Sendra

  Peer 2 peer (5h) - sesisó 2

  11 d'abril de 2022

  Emilio Gallego

  Pitching (5h)

  6 de maig de 2022

  Javier Pagán

PREMIS I AJUDES

Entre els equips que plantegen una idea o proposta inicial per a participar en els reptes que planteja aquest concurs, assistisquen als tallers formatius previstos i desenvolupen un projecte o prototip de la seua idea inicial, se seleccionaran tres projectes guanyadors del concurs, que seran premiats amb 2.500 € cadascun, destinats al desenvolupament de la idea.

PERSONES DESTINATÀRIES

Estudiantat matriculat en el curs 2021/22 en titulacions oficials de grau, màster i doctorat de la Universitat de València i en el títol propi de la Universitat de València d’expert/a en startup management.

També poden participar-hi titulats o titulades de la Universitat de València menors de 35 anys o estudiants que hagen finalitzat amb èxit els estudis del títol propi esmentat, així com joves entre 18 i 35 anys no matriculats a la UV, sempre que siga una persona amb discapacitat que acredite aquesta condició, el perfil de la qual puga contribuir als objectius del projecte, exercint funcions de mentorització o d’assessorament tècnic de l’equip (assessors externs) per al desenvolupament del projecte.

SOL·LICITUDS

url Termini de presentació: començarà l’endemà del dia de la publicació en el DOGV i es tancarà el 30/01/2022​

PROCEDIMENT

1. Omplir el MODEL DE SOL·LICITUD (annex II)

​​ 2. Sol·licitar la participació amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “Concurs universitari - Posa en marxa la teua idea d'emprenedoria inclusiva”

 •  
 •  

i adjuntar:

    - Model de sol·licitud (annex II)

    - Certificat de discapacitat o resolució d'incapacitat,si és el cas

 • NOTA: Si no es disposa d'usuari de la Universitat de València, es pot accedir mitjançant un Certificat digital, el sistema Cl@ve o demanant la creació d'un usuari extern (Usuari de la SEU)