UVemprénUniversitat de València Logo del portal

INFORMACIÓ GENERAL

Es convoca el concurs interuniversitari Aula Emprén 3i, l’objectiu del qual és seleccionar i donar suport al desenvolupament de les millors idees i projectes emprenedors relacionats amb el triple impacte econòmic, social i ambiental generats en el marc del programa Aula Emprén 5UCV.

CONVOCATÒRIA

Convocatòria pulicacada en el DOGV el 13/05/2022

Resolució provisional d'equips admesos i exclosos 22/06/2022

Resolució definitiva d'equips admesos i exclosos 01/07/2022

Resolució d'equips guanyadors 11/07/2022

SOL·LICITUDS

Fins al 13/06/2022

COM PARTICIPAR

Les sol·licituds de participació s’han de presentar, preferentment, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València, tenint en compte les peculiaritats que s’indiquen a continuació:

  • En la pestanya “General", s’ha de triar:
    • Tipus d’unitat: serveis universitaris, generals i centrals.
    • Òrgan a què es dirigeix: UNITAT D’EMPRENEDORIA (UVEMPRÉN).
    • Tramitació desitjada: gestions específiques de la unitat. AULA_EMPRÉN3i.
    • Plantilla/formulari: s’ha d’accedir a l’enllaç següent, que apareixerà en la Seu Electrònica (https://links.uv.es/uvempren/AULA_EMPRENDE3i_FORMULARIO), completar el formulari amb les dades que es requerisquen, descarregar-lo en pdf. i signar-lo de manera manuscrita o electrònica.
  • Posteriorment, en la pestanya “Fitxers adjunts” de la Seu Electrònica de la Universitat de València, s’ha d’adjuntar el formulari resultant signat de manera manuscrita o electrònica.

PREMIS

PRIMERA FASE

S'adjudicaran tres premis econòmics de com a màxim 900 € cadascun a cada equip guanyador.

SEGONA FASE

Els tres equips seleccionats i premiats en la fase anterior competiran amb les candidatures seleccionades per la resta d’universitats públiques valencianes en un concurs interuniversitari en què es concediran tres premis econòmics de 3.000 €, 2.000 € i 1.000 €, respectivament, que es distribuiran igualitàriament entre els components dels equips guanyadors.

REQUISITS

PRIMERA FASE

Pot concórrer a la primera fase d’aquest concurs i competir pels tres premis econòmics l’estudiantat que haja format part d’un equip participant en la competició Idees MOTIVEM celebrada en els cursos: 2020/21 i 2021/22.

SEGONA FASE

Els tres equips seleccionats en aquesta primera fase s’han de comprometre a participar en el concurs interuniversitari Aula Emprén 3i juntament amb les candidatures seleccionades en cadascuna de les universitats públiques valencianes.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins al 13 de juny.

PROGRAMA FORMATIU Y COMPETICIÓ

OBJETIU Y METODOLOGIA

Partint de les idees innovadores sorgides en el programa MOTIVEM, l'objectiu de la formació és que els equips adquirisquen competències per a transformar el seu projecte en una idea de negoci de triple impacte.

També es pretén connectar el talent de l'estudiantat de les cinc universitats públiques valencianes perquè contribuïsquen com a agents de canvi a dissenyar les empreses del futur generant un impacte social, ambiental i econòmic positiu i quantificable.

Amb aquest fi, es treballarà sota metodologia sprint per a ajudar les persones participants a modelar els seus projectes innovadors en una idea de negoci de triple impacte (3i). Es tracta d'identificar solucions viables avui, per a poder posar-les en pràctica demà.

LLOC DE REALITZACIÓ

Se celebrarà els dies 6 i 7 de juliol en el saló de graus de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. Els estudiants participants tenen allotjament reservat la nit del dia 6 en la residència d'estudiants Damià Bonet de la Universitat de València.

PROGRAMA

Els horaris previstos poden estar subjectes a canvis.

Dia 6 de juliol:

09.00 - 10.30 Recepció dels participants en la Residència universitària Damià Bonet i recollida d'acreditacions

11.00 - 11.30 Benvinguda institucional en el Saló de Graus de la Facultat d'Economia

11.30 - 13.30 Taller 1 i catering

13.30 - 15.30 Dinar en la Residència universitària Damià Bonet i temps lliure

15.30 - 20.30 Taller 2 i catering

21:00 - Sopar en la Residència universitària Damià Bonet

Dia 7 de juliol

8.30 - 11.30 Taller 3 i catering

11.30 - 13.30 Sessió d'avaluació davant el tribunal

13.30 - 14.30 Deliberació del tribunal i en paral·lel taller de conclusions

14.30 - Proclamació de candidatures premiades, clausura i vi d'honor

L'organització proveirà un servei de catering al qual podran accedir els equips participants durant la celebració dels tallers i organitzarà un sopar la nit del 6 de juliol en la Residència universitària Damià Bonet.