UVemprénUniversitat de València Logo del portal

La formació de nivell inicial d'UVemprén Campus està orientat a l'estudiantat de grau, màster i doctorat de la Universitat de València de qualsevol titulació que estiga interesat en aprendre a emprendre i que encara no tinga una idea de negoci o projecte desenvolupat. 

Els cursos objecte d'aquestes ajudes es faran al llarg del 2021 i dotaran de beques a l'alumnat que així ho sol·licite, per a eximir-los del pagament de les despeses associades a aquests. 

A causa de la situació sanitària derivada del COVID-19, la modalitat d'impartició és online i es farà ús de la plataforma d'aula virtual de la Universitat de València. L'assistència als cursos és obligatòria per a superar-los amb aprofitament. La no assistència podrà ser tinguda en compte per a l'admissió a altres cursos d'aquesta o altres convocatòries del programa UVemprén-CAMPUS. 

En finalitzar cadascun dels cursos s'emetrà certificat acreditatiu d'aprofitament  emès per l'òrgan convocant a les persones que hagen assistit a la totalitat de la sessió.

Curs acadèmic: Curs 2020/2021 - 2021/2022

Duració de curs : 4h - 6h

Matrícula: Gratuïta amb beca Santander

Participants: 40 (màxim) per curs

Modalitat: Online 

CONVOCATÒRIA

pdfBases de la Convocatòria

urlData publicació TAULER D'ANUNCIS DE LA UV: 24/03/2021

RESOLUCIONS PER CURS

2ª edició Emprenent en l'Economia del Dònut - Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 26/04/2021)

1ª edició Com convèncer a inversors - Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 06/05/2021)

1ª edició Lean Startup - Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 18/06/2021)

1ª edició Màrqueting online per a llançar la teua idea -  Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 27/09/2021)

1ª edició Finances per a persones emprenedores - Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 15/10/2021)

1ª edició Idea la teua empresa social en el marc dels ODS - Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 15/10/2021)

1ª edició Pitching - Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 15/10/2021)

2ª edició Lean Startup - Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 04/11/2021)

1ª edició Motiva equips àgils - Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 09/11/2021)

2ª edició Com convèncer a inversors - Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 22/11/2021)

4ª edició Emprenedoria Creativa - Resolució definitiva de persones beneficiàries ( Tauler d'anuncis 09/12/2021)

REQUISITS

Poden optar a les 440 beques dels cursos de nivell inicial, qualsevol persona matriculada en qualsevol grau, màster o doctorat oficial de la Universitat de València durant l'any 2021.

SOL·LICITUDS

Termini de presentació: Una setmana abans de la celebració de cada curs

INSCRIPCIÓ

PROCEDIMENT. Has de seguir tots els passos:

1 Omplir el formulari

pdf 2 Sol·licitar la beca per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “UVemprén-CAMPUS-2021

instancia general - UVemprén CAMPUS

i adjuntar:

Formulari de sol·licitud: Annex II: Model de sol·licitud.