UVemprénUniversitat de València Logo del portal

El sistema educatiu en general, i l'universitari en particular, constitueix un determinant clau del desenvolupament regional, tant en l'àmbit de l'econòmic i comercial, com en el polític, cultural i demogràfic. Més concretament, les universitats poden jugar un paper essencial en el desenvolupament de competències emprenedores que poden afectar positivament la intenció emprenedora de l'estudiantat en els anys següents a la seua graduació i d'ací, a la materialització d'aqueixa intenció en iniciatives emprenedores amb impacte econòmic i social en la seua àrea d'influència. 

S'ha encunyat el terme d'Universitats Emprenedores per a identificar a aquelles universitats la meta de les quals no sols radica a formar als futurs emprenedors i emprenedores, ni en la transferència de tecnologia en forma de start-ups, sinó que tracten, a més, de liderar la creació de cultura emprenedora i de les accions i institucions que poden fomentar-la i fer-la fructificar, contribuint activament al desenvolupament de les economies locals i regionals.

La finalitat d'aquest informe és fer un diagnòstic de la situació de l'estudiantat de la Universitat de València davant el fenomen emprenedor i contribuir al coneixement de les seues intencions d'elecció de carrera professional, tenint una imatge més precisa de les causes i conseqüències de tals decisions. 

Aquesta iniciativa està dirigida en la Universitat de València per Lorenzo Revuelto Taboada, Professor Titular d'Universitat del Departament de Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras' de la Facultat d'Economía.


OBJECTIUS

  • Conèixer les intencions d'elecció de carrera de les persones universitàries espanyoles a curt i llarg termini i, en particular, les seues intencions de treballar per compte propi.
  • Identificar i valorar els antecedents i determinants de les intencions emprenedores de les persones universitàries espanyoles. 
  • Aprofundir en el coneixement de les activitats empresarials desenvolupades per les persones universitàries espanyoles. 
  • Analitzar i avaluar les condicions de l'entorn que determinen les intencions emprenedores, la creació de noves empreses i la carrera empresarial, molt especialment, el paper de l'ecosistema d'emprenedoria universitària.
  • Desenvolupar un sistema d'indicadors del fenomen emprenedor que faça possible tindre una referència de la situació d'Espanya en el marc internacional i facilite el procés de presa de decisions.